Bestyrelsen for Østjydsk Bank

Formand Fhv. bankdirektør, Poul Damgaard
Næstformand Direktør, Jens Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Direktør, Knud Timm-Andersen
Bestyrelsesmedlem Senior legal counsel, Bernt Steenstrup Clausen
Medarbejderepræsentant Afdelingsdirektør, Brian Kristiansen
Medarbejderepræsentant Kreditchef, Kent Nielsen