Herunder kan du finde priser, gebyrer og rentesatser for Østjydsk Bank.

Senest opdateret: 1.7.2017

Ny prisbog pr. 01.10.2017

Print Friendly and PDF

1. Rentesatser - indlån

  Saldo (kr.) Nominel rente (%) Knæk/max* Kontobeskrivelse
Daglig økonomi
ØB konto       0,00 %   
Budgetkonto 0,00 % M Årligt gebyr kr. 1.000,00 opkræves kvartårligt med kr. 250,00 for budgetservice (Banken opdaterer budgetskemaet for kunden).
Basal indlåns- og betalingskonto** 0,00 % M Se yderligere på www.basalindlaanskonto.dk 
Børn/Ungdom
Trofast konto 0,00 - 30.000,00 0,25 % K Fra 0 - 12 år.
30.000,01 < 0,75 %
Jackpot 0,00 - 30.000,00 0,25 % K Fra 13 - 17 år.
30.000,01 < 0,75 %
Råderum 0,25 % M Fra 18 - 28 år.
Opsparing
ØB opsparing 0,00 - 100.000,00 0,10 % K Opsparingen kan ikke benyttes som betalingskonto jf. betalingsloven
100.000,01 - 250.000,00 0,20 % K
250.000,01 - 500.000,00 0,30 % K
500.000,01 < 0,40 % K
Aktionæropsparing   > 75 aktier Opsparingen kan ikke benyttes som betalingskonto jf. betalingsloven.
 
Konto for aktionærer med minimum 75 stk. Østjydsk Bank aktier***.
0,00 - 100.000,00 0,20 % K
100.000,01 - 250.000,00 0,30 % K
250.000,01 - 500.000,00 0,40 % K
500.000,01 < 0,50 % K
Millionærkonto 0,0000 % Med gevinstchancer hver måned. Læs mere her.
Særlig indlån
Kapitalpension****
Ratepension****
Aldersopsparing****
0,00 - 100.000,00 0,10 % K
100.000,01 - 250.000,00 0,20 % K
250.000,01 - 500.000,00 0,30 % K
500.000,01 - 1.000.000,00 0,40 % K
1.000.000,01 < 0,50 % M
Børneopsparing 0,00 - 30.000,00 1,30 % M Kan senest oprettes i det år, hvor barnet fylder 14 år. Max indskud pr. år - kr. 3.000,00. Max indskud i alt - kr. 36.000,00
30.000,01 < 2,00 %
Selvpension**** 0,125 % M
Indekskontrakter**** 0,125 % M
Konjunkturudlignings, Etablerings- og Iværksætterkonto 0,10 % M
Boligopsparing med statspræmie 0,125 % M
Indekskonto 0,125 % M
PuljePension kontantpulje 0,25 % M
I.
Alle ovenstående rentesatser er variable, medmindre det er angivet under kontobeskrivelsen, at rentesatsen er fast. 
 
II.
Renten tilskrives én gang årligt den 20.12, medmindre andet er anført.
 
III.
Nettoindlån (undtagen visse særlige indlån) over 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af indskydergarantifonden. Læs mere på www.gii.dk 
   
*
KNÆK (K): Kontoen forrentes med den pågældende rentesats af den del af saldoen, der ligger i det anførte saldointerval.
MAX (M): Kontoen forrentes med den pågældende rentesats af hele saldoen.
 
**
For basal indlåns- og betalingskonto betales et kvartårligt gebyr på kr. 45,00 pr. konto, der opkræves forud den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 eller den første bankdag i måneden.
Øvrige regler og gebyrer beskrevet under www.oeb.dk/privat/konti samt på www.basalindlaanskonto.dk. For basal indlåns- og betalingskonto gælder i øvrigt Østjydsk Banks almindelige forretningsbestemmelser. 
 
***
Østjydsk Bank aktier har en værdi af 1,7829 kr./stk. pr. 30.06.2017.
 
****
For de markerede konti tilskrives renten den 04.12.

2. Rentesatser - udlån

Pålydende rente Debitor rente* i % Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) før skat Etableringsomkostninger i pct.** Særlige vilkår
a1) ØB-Kredit
100% udnyttelse 4,25 - 9,25 % 4,32 - 9,58 % 5,27 - 10,69 % 4,00 %


50% udnyttelse 6,27 - 11,87 %
25% udnyttelse 8,44 - 14,45 %
a2) Ungdomskredit
100% udnyttelse 4,95 % 5,04 % 5,05 % 0,00 %
50% udnyttelse 5,05 %
25% udnyttelse 5,05 %
b) Billån*** 2,99 - 6,75 % 3,03 - 6,96 % 4,72 - 8,80 % 5,67 % Krav om pant og forsikringsdeklaration.
c) Boliglån*** 4,49 - 7,00 % 4,58 - 7,23 % 5,17 - 7,90 % 4,88 % Krav om pant.
Risikoklassificering: Gul
d) Forbrugslån*** 5,24 - 11,00 % 5,37 - 11,57 % 7,31 - 13,73 % 4,50 %
   
I  Alle ovenstående rentesatser er variable, medmindre det er angivet under særlige vilkår, at renten er fast.
II  Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal, hvis ikke andet er anført.
III  Boliglånet er udlån på over 100.000 kr., hvor det er et krav fra pengeinstituttets side, at der er pant i fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene risikoklassificeres som ”Gule”, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid.
 
* Den årlige rente inklusive renters rente.
** Etableringsomkostninger omfatter udover stiftelsesprovision og evt. gebyrer tillige evt. offentlige afgifter: Variabel tinglysningsafgift 1,5 % + fast tinglysningsafgift kr. 1.660. Ud fra en samlet vurdering ved nykundeforhold/fuldkunde kan etableringsomkostningerne afvige.
*** Månedlig rentetilskrivning.
 

Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP):  

  Lånetype: Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform Sikkerhedsstillelse
a1 ØB Kredit 50.000 5 Stående lån Ingen.
a2 Ungdomskredit 10.000 5 Stående lån Ingen.
b Billån 200.000 7 Annuitetslån Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (bil) for det samlede kreditbeløb samt etableringsomkostninger og med en udbetaling på 20 pct.
c Boliglån 250.000 20 Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde beløb.
d Forbrugslån 40.000 5 Annuitetslån Ingen.
I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken og afgifter til det offentlige. De årlige omkostninger i procent afhænger bl.a. af lånets størrelse, løbetid og sikkerhed. Der henvises samtidig til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af bankens serviceydelser, herudover henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder.

3. Gebyrliste - betalingsformidling

Overførsler og betalingskort

Overførsel til andet PI - kunde (ekspedition) 30,00 kr./stk.
Samme-dags overførsel til andet PI - kunde (ekspedition) 30,25 kr./stk.
Straksoverførsel til andet PI - kunde (ekspedition) 40,00 kr./stk.
Overførsel til andet PI - ikke kunde (ekspedition) 75,00 kr./stk.
Samme-dags overførsel til andet PI - ikke kunde (ekspedition) 75,00 kr./stk.
Straksoverførsel til andet PI - ikke kunde (ekspedition) 85,00 kr./stk.
FI/Giro-betaling - kunde (ekspedition) 30,00 kr./stk.
FI/Giro-betaling - ikke kunde (ekspedition) 75,00 kr./stk.
Kvittering 10,00 kr./stk.
FI-kort kreditor 200,00 kr./kreditor pr. år.
Afvisning af betaling/overførsel v/manglende dækning 225,00 kr./stk.

Kontoudtog og udskrifter

Kontoudtog (fuldside undtaget) 18,25 kr./stk.
Kontoudtog/kontooversigt (på foranledning af kunden) 35,00 kr./stk.
Årsudskrift 18,25 kr./stk.

Valutaveksling

Valutaveksling, kasse og automat - kunder 40 kr.
Valutaveksling, kasse og automat - ikke kunder 50 kr.

Møntveksling

Møntveksling - kunder GRATIS
Møntveksling - ikke kunder  100 kr. pr. ekspedition.

Døgnboks

Døgnboksaftale 500,00 kr./kvartal
Kunders indlevering af døgnbokspose med krav om straksoptælling 50,00 kr./optælling
Kunders indlevering af døgnbokspose uden døgnboksaftale 50,00 kr./optælling
Ikke kunders indlevering af døgnbokspose/kontaktoptælling i Østjydsk Bank 100,00 kr./optælling
 Kunder:  Nem-konto i Østjydsk Bank
 Ikke kunder:  Ikke nem-konto i Østjydsk Bank   

4. Værdipapirhandel og opbevaring

Opbevaring

Danske aktier og obligationer:
VP-kontogebyr 9,75 kr./kvartal*
Fondskodegebyr 4,75 kr./kvartal*
Østjydsk Bank  Gratis opbevaring
Beholdningsændring 0,01 %
Meddelelser:
Beholdningsændringer 16,25 kr./stk.
Udbytte, rente og udtræk 16,25 kr./stk.*
Øvrige ændringer 16,25 kr./stk.*
Transaktionsgebyr ved beholdningsændring 16,25 kr./stk.
Øvrige effekter 6,25 kr./stk.*
Minimums depotgebyr for danske aktier og obligationer 150,00 kr./år*
Gebyr ved ekstern frigivelse 200,00 kr./stk.
Påkravsgebyr 100,00 kr./stk.*
Udenlandske papirer 60 kr./kvartal*
Fysiske papirer:
DK 0 - 500.000,00 0,20 % (min. 150 kr. / max. 1.000 kr.)
DK > 500.000,00 0,125 % (min. 150 kr. / max. 1.000 kr.)
Pantebreve:
Én debitor 35,00 kr.*

Handel

Transaktionsomkostning ved alle handler 44,75 kr./transaktion
Aktier:
Almindeligt køb og salg < 100.000,00 0,75 % (min. 150 kr. / max. 500 kr.)
Almindeligt køb og salg >= 100.000,00 0,50 %
Handel med tegningsretter 0,75 % min. 75 kr.
Handel i to depoter - samme kunde 50,00 kr./pr. fondskode
Obligationer: (danske)
Køb og salg < 3.000.000,00 0,15 % (min. 150 kr. / max. 3.000 kr.)
Køb og salg >= 3.000.000,00 0,10 %
Handel i to depoter - samme kunde 50,00 kr./pr. fondskode
Obligationer: (udenlandske)
Køb og salg 0,25 % (min. 150 kr.)
Finansielle instrumenter:
Valutaswaps 1.500,00 kr./stk.
Renteswaps 1.500,00 kr./stk.
Valutaterminsforretninger 1.500,00 kr./stk.
Forlængelse af valutaterminsforretninger 1.500,00 kr./stk.

Administration

VP (Værdipapircentralen)
Flytning af VP-beholdning i DK til andet PI 200,00 kr./fondskode (max. 500 kr.)
Flytning af VP-beholdning i udlandet til andet PI (+udenlandske omkostninger) 500,00 kr./fondskode (max. 2.000 kr.)
Pantebreve:
Udfærdigelse af pantebrev 750,00 kr.
Aflysning 500,00 kr.
Ekstraordinært afdrag på pantebrev 500,00 kr.*
Ekstraordinær indfrielse af pantebrev 500,00 kr.
Opgørelse til tvangsauktion 500,00 kr.
Overførsel af pantebrev til andet pengeinstitut 500,00 kr.
Påtegning af ejerskifte på pantebrev 500,00 kr.
Påtegning på pantebrev 500,00 kr.
Påtegning af sekundære og tertiær pantsag 500,00 kr.
Påtegning af transport 500,00 kr.
Påtegning af udlæg 500,00 kr.
Rykningspåtegning 500,00 kr.
Oprettelse med denunciation 150,00 kr.
Opkrævning af ydelser:
Overførsel af pantebrev til andet PI 500,00 kr.
1. rykker ved restance 100,00 kr.
2. rykker ved restance (opsigelse) 200,00 kr.
Digitalisering af pantebrev 500,00 kr.
PuljePension:
Administration af Kontantpulje GRATIS
Administration af Obligationspulje 0,25 % p.a.
Administration af Aktiepulje 0,70 % p.a.
Handel i Obligationspulje 0,10 %
Handel i Aktiepulje 0,25 %
Investeringsordninger:
Modelportefølje 250 250,00 kr./kvartårligt + evt. handelsomkostninger*
Østjydsk Banks Investeringsordning 0,00 kr./år + evt. handelsomkostninger
*Gebyret tillægges moms

5. Udlandsforretninger

Importremburser:
Acceptprovision for udskudte betalinger 750,00 kr. + 0,10 % pr. md.*
Udbetalings- og dokumentprovision 750,00 kr. + 0,25 %
Udstedelsesprovision 750,00 kr. + 0,10 % pr. md.*
Ændringsprovision 750,00 kr. + udenlandske omk.
Eksportremburser:
Acceptprovision 750,00 kr. + 0,10% pr. md.*
Adviseringsprovision 750,00 kr.
Annulleringsprovision 750,00 kr.
Bekræftelsesprovision 750,00 kr. + 0,10% pr. md.*
Dokument - Negotiations- og udbetalingsprovision 750,00 kr. + 0,25%
Notering af udbetalingsordre - Transport:
Noteringsprovision 0,10% (Min. 600 kr.)
Udbetalingsprovision 0,10% (Min. 600 kr.)
Transfereringsprovision 0,50% (Min. 1.500 kr.)
Udskudt betaling 750,00 kr. + 0,1% pr. md.*
Ændringsprovision 750,00 kr.
Udenlandsk betalingsgaranti:
Bevillingsprovision 0,25% (min. 1.000 kr.)
Etablering 750,00 kr.
Forlængelse 750,00 kr.
Garantiprovision 3,00% pr. kvartal
Udleveringsgaranti 400 kr.
Udlandslån:
Forlængelse/omlægning 1.000,00 kr.
Stiftelsesprovision 2,00%
Rulning (rentebetaling) 175,00 kr.
Garantiprovision for udlandslån er indeholdt i den totale rente
Inkassoprovision 0,25% (min. 400 kr.)
Betaling via Nationalbank 500,00 kr.
Betalinger til udlandet (valuta):
SEPA-betaling - Bestilt i NetBank 20,00 kr.
SEPA-betaling - Bestilt på anden måde 100,00 kr.
EU-overførsel i EUR - Bestilt i NetBank 20,00 kr.
EU-overførsel i EUR - Bestilt på anden måde 100,00 kr.
Almindelig overførsel (USD mv.) - Bestilt i NetBank 70,00 kr.
Almindelig overførsel (USD mv.) - Bestilt på anden måde 125,00 kr.
Ekspres overførsel - Bestilt i NetBank (med veksling) 0,10 % + 270,00 kr.
Ekspres overførsel - Bestilt på anden måde (med veksling) 0,10 % + 290,00 kr.
Ekspres overførsel - Bestilt i NetBank (uden veksling) 270,00 kr.
Ekspres overførsel - Bestilt på anden måde (uden veksling) 290,00 kr.
Tillæg - Papirnota 10,00 kr.
Tillæg - manglende eller ufuldstændige oplysninger 75,00 kr.
Ændring på kundens foranledning Bankomk. i udlandet + 300,00 kr.
Forespørgsel, udland på korrekt gennemført betaling Bankomk. i udlandet + 300,00 kr.
Forespørgsel, udland på betaling med fejl Gratis
Tilbagekaldelse af overførsel på kundens foranledning Bankomk. i udlandet + 300,00 kr.
Afsender ønsker at betale alle omkostninger Bankomk. i udlandet (Min. 250,00 kr.)
Faxbekræftelse til beløbsmodtager 75,00 kr.
Fax af valutakvittering 50,00 kr.
Turistoverførsel via Moneygram i DKK:
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 0 - 500 75,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 500,01 - 1.500 115,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 1.500,01 - 3.000 190,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 3.000,01 - 4.500 250,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 4.500,01 - 6.000 295,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 6.000,01 - 7.500 345,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 7.500,01 - 9.000 405,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 9.000,01 - 10.500 480,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 10.500,01 - 12.000 555,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 12.000,01 - 13.500 590,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 13.500,01 - 15.000 665,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 15.000,01 - 17.500 765,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 17.500,01 - 20.000 880,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 20.000,01 - 25.000 1.110,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 25.000,01 - 30.000 1.340,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 30.000,01 - 35.000 1.570,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 35.000,01 - 40.000 1.800,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 40.000,01 - 45.000 2.030,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 45.000,01 - 50.000 2.260,00 kr.
Overførselsbeløb eller modværdi heraf: 50.000,01 - 55.000 2.490,00 kr.
Valutacheck 125,00 kr.
Forsendelse 50,00 kr.
Ekspres 50,00 kr.
Kontramandering/spærring Bankomk. i udlandet + 300,00 kr.
Betalinger fra udlandet (valuta):
SEPA betalinger adviseret i NetBank 15,00 kr.
SEPA - Tillæg - Papirnota 10,00 kr.
Modtaget direkte fra udlandet 40,00 kr.
Modtaget gennem andet dansk PI 25,00 kr.
Check (max 5 pr. ekspedition)
Danske kr. - trukket på dansk bank 75,00 kr.
Danske kr. - trukket på udenlandsk bank 0,05% + 75,00 kr.
Europæisk valuta 0,10% + 75,00 kr.
Anden valuta 0,20% + 75,00 kr.
Returnering af check fra udlandet Bankomk. i udlandet + 250,00 kr.
Checks til inkasso Bankomk. i udlandet + 0,25% af checkbeløbet (min. 300,00 kr. / max. 3.000,00 kr.)*
*Overstiger de udenlandske omkostninger maksimumbeløbet, forbeholder Østjydsk Bank sig ret til at efterdebitere differencen.

6. Ejendomsfinansiering

BBR meddelelse 225,00 kr.
Byggekredit - oprettelse 0,50 % (min. 3.000 kr.)
Ejerpantebrev - nyoprettelse 750,00 kr.
Digitalisering af ejerpantebrev, pantebrev og skadesløsbrev 500,00 kr.
Garantiprovision
Garantiprovision for forhåndslån, tillægslån og ejerskifte 2,50 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Garantiprovision for restkøbesum ved Totalkreditfinansiering 1,00 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Garantiprovision for restkøbesum ved andet realkreditlån 3,00 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Garantiprovision ved omprioritering 1,50 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Formidling
Formidling - gældsovertagelse 750,00 kr.
Formidling - realkredit, konvertering/omprioritering 5.000,00 kr.
Formidling - realkredit, om- og tilbygning, nybyggeri og køb 7.000,00 kr.
Formidling - realkredit, tillægslån 5.000,00 kr.
Formidling - ejendomssalg 3.000,00 kr.
Indfrielse af lån i kreditforening 750,00 kr. /lån
Ændring af lån i Totalkredit - Forlængelse af lån eller tilvalg af afdragsfrihed 1.500,00 kr.
Ændring af lån i Totalkredit - Forkortelse af lån eller tilvalg af afdrag 750,00 kr.
Ændring af lån i Totalkredit - Refinansiering (profilskift) 750,00 kr.
Påtegning - pantebrev, ejerpantebrev, skadesløsbrev 500,00 kr.
Tingbogsoplysning 175,00 kr./matr.nr.
Tinglysning af skifteretsattest - som brug for adkomst 500,00 kr.
Transportnotering 500,00 kr.

7. Lån, kredit og garantier

Lån og kreditter med hovedstol indtil 10.000 kr.
Dokumentudfærdigelse Gratis
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter 200 kr.
Lån og kreditter med hovedstol fra 10.000,01 til 1.000.000 kr.
Dokumentudfærdigelse 1.000,00 kr.
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter 2,00% (min. 750 kr.)
Lån og kreditter med hovedstol fra 1.000.000,01 kr.
Dokumentudfærdigelse 1.000,00 kr.
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 1 mio. kr. - 3 mio. kr. 1,125% (min. 20.000 kr. / max. 25.000 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 3 mio. kr. - 6 mio. kr. 0,500% (min. 25.000 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 6 mio. kr. - 10 mio. kr. 0,400% (min. 30.000 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på over 10 mio. kr. 0,350% (min. 40.000 kr.)
Generelt for lån og kreditter
Byggekredit - oprettelse 0,50% (min. 3.000 kr.)
Erhvervskreditter - genforhandling 0,10% (min. 500 kr. )
Kreditter for private - genforhandling 0,10% (min. 250 kr. / max. 2.500 kr.)
Forskudskredit - omprioritering 750,00 kr.
Pantsætningsdokument - sekundært 1.000,00 kr.
Elektronisk tinglysning, pr. pantebrev 500,00 kr.
Udfærdigelse af pantebrev, ejerpantebrev, skadesløsbrev 750,00 kr.
Påtegning - pantebrev, ejerpantebrev, skadesløsbrev 500,00 kr.
Aflysning af pantebrev 500,00 kr.
Påtegning af sekundære og tertiær pantsag 750,00 kr.
Påtegning af transport 750,00 kr.
Påtegning af udlæg 750,00 kr.
Transportering 500,00 kr.
Kautionserklæring 500,00 kr.
Panthaverdeklaration (D & E) - løsøre *
Panthaverdeklaration (F) - billån *
Panthaverdeklaration (L) - lystfartøjer *
Panthaverdeklaration (R) - erhverv *
Overtræk 
Erhverv - Bevilget overtræk 0,25% (min. 700 kr.)
Privat - Bevilget overtræk 3 mdr. - <= 10.000 kr. 200,00 kr.
Privat - Bevilget overtræk 3 mdr. - > 10.000 kr. 400,00 kr.
Restance - rykkerbrev 100,00 kr.
Øvrige
BBR meddelelse 225,00 kr.
Renteadvisering pr. post 17,25 kr./brev
Tingbogsoplysning 175,00 kr./matr. nr.
Tegningsudskrift fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen 200,00 kr.
Garantier
Oprettelse og forhøjelse af arbejds- og betalingsgaranti 0,25% (min. 1.000 kr.)
Nedskrivning af arbejds- og betalingsgaranti 1.000 kr. (Opkræves kun ved 1. nedskrivning)
Arbejds- og betalings garantiprovision, forud 3 mdr. 3,00 % p.a. (min. 175 kr. pr. kvartal)
* Deklarationsgebyrerne kan ændres fra dag til dag - se yderligere på www.forsikringogpension.dk (under "Priser for deklarationerne")

8. Priser og betingelser for betalingskort

Årligt kortgebyr Dankort Visa/Dankort MasterCard Young MasterCard Silver MasterCard Standard MasterCard Guld MasterCard Platinum
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
Privat 0 kr. 150 kr. 25 kr. 150 kr. 150 kr. 250 kr. 750 kr. 750 kr. 1.395 kr. 1.395 kr.
Familiekort - - - - 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr.
Erhverv 0 kr. 150 kr. - - 150 kr. 250 kr. 750 kr. 750 kr. 1.395 kr. 1395 kr.
Brugsgrænser
Kreditmaksimum - - Saldokontrol Saldokontrol Saldokontrol 30.000 kr. Saldokontrol 50.000 kr. Saldokontrol 100.000 / 250.000 kr.
Kontanthævninger løbende 30 dage - - - - - 15.000 kr. - 30.000 kr. - 50.000 kr.
Forbrugsmaksimum - 25.000 kr. pr. løbende mdr. i udlandet 30.000 kr. pr. døgn 30.000 kr. pr. døgn 30.000 kr. pr. døgn 30.000 kr. pr. løbende mdr. 50.000 kr. pr. døgn 50.000 kr. pr. løbende mdr. 250.000 kr. pr. døgn 100.000 / 250.000 kr. pr. løbende mdr.
Udb. i egne ATM pr. dag (9-18 på bankdage) 15.000 kr. 15.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Udb i egne ATM (øvrige tidspunkter) 6.000 kr. 6.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Udb. i fremmede ATM pr. dag 2.000 kr. 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Udb. i udlandet pr. dag - 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Limitændring - 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr.
Gebyrer og kursoplysning ved kortbrug
Kontanthævning i Østjydsk Banks ATM 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 2% (min. 50 kr) 0,00 kr. 2% (min. 50 kr) 0,00 kr. 2% (min. 50 kr)
Øvrige kontanthævninger 0,00 kr.* 0,00 kr.* (Udland: 30,00 kr.) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 2% (min. 50 kr) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 2% (min. 50 kr) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 2% (min. 50 kr)
Daglige off. europæiske valutaer - Middelkurs** + 1,00% Middelkurs** + 1,75%
Andre dagligt off. valutaer - Middelkurs** + 1,50% Middelkurs** + 2,00%
Ikke dagligt noterede valuta - Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK, jf. ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
*Kunder i Østjydsk Bank, bosiddende i bankens markedsområde (Postnr. 9560,9500,9550,8970,8981) opkræves hævegebyr på 5,00 kr., hvis de bruger et VISA/Dankort og Dankort i fremmede pengeautomater.
**Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i banken
Øvrige priser og muligheder
Hastebestilling 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr.
Individuel kortdesign 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr.
Genbestilling af PIN brev 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr.
Kurérforsendelse Europa - - - Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning
Kurérforsendelse uden for Europa - - - Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning
Nødkontanter ved bortkommet kort i udlandet - - - - 944,35 kr. pr. gang
Kopi af nota 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr.
Erstatningskort - - 25 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Spærring af kort ved manglende dækning 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr.
Kortindsigelse - uberettiget 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr.
Advisering via Betalingsservice - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forsikringsdækninger inklusiv - - - 2 stk. - 3 stk. 15 stk. 15 stk. 18 stk. 18 stk.
Rabatprogram tilknyttet - - - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Priority Pass - Lounge adgang - - - - - - - - Ja Ja
Priority Pass - pris pr. besøg kortholder/gæst (prisen reguleres af Priority Pass) - - - - - - - - 30 USD 30 USD
Forsikringer
Hvem er dækket:
Kortholder - - - Ja - Ja Ja Ja Ja Ja
Familie (ægtefælle, samlever, børn) - - - Nej - Nej Ja Ja Ja Ja
Forudsætninger for dækning:
Rejsen købt på kortet - - - Nej - Ja Nej Nej Nej Nej
Udlandsrejser - - - Ja - Ja Ja Ja Ja Ja
Indlandsrejser - - - Ja - Ja Ja Ja Ja Ja
Maksimap periode - - - - - 45 dage 60 dage 60 dage 60 dage 60 dage
Hvilken type rejse dækkes - - - Privat - Enten privat eller erhverv Privat og erhverv Privat og erhverv Privat og erhverv Privat og erhverv
Sygdoms- og assistanceforsikring:
Sygdom og hjemtransport - - - - - - Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Rejseulykke - død - - - - - - 750.000 kr. 750.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Rejseulykke - invaliditet - - - - - - 750.000 kr. 750.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Privatansvar - personskade - - - - - - 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr.
Privatansvar - tingskade - - - - - - 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr.
Overfald - - - - - - 250.000 kr. 250.000 kr. 500.000 kr. 500.000 kr.
Retshjælp - - - - - - 150.000 kr. 150.000 kr. 150.000 kr. 150.000 kr.
Sikkerhedsstillelse - - - - - - 177.000 kr. 177.000 kr. 177.000 kr. 177.000 kr.
Sygeledsagelse (2 personer) - - - - - - Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Tilkaldelse (1 person) - - - - - - Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Hjemkaldelse alle rejsende - - - - - - Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Erstatningsperson (1 person) - - - - - - 50.000 kr. (kun business kort)
Bagage:
Forsinket bagage - - - - - 5.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Mistet bagage - - - - - - - - 30.000 kr. 30.000 kr.
Fly:
Flyforsinkelse - - - - - 5.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Forsinket fremmøde - - - - - - - - 10.000 kr.
Afbestilling:
Afbestilling - - - - - 10.000 kr. 50.000 kr. (dog max 10.000 kr. pr. person) 100.000 kr.
Erstatningsdøgn:
Erstatningsdøgn - - - - - - - - 75.000 kr.
Selvrisiko ved lejet bil:
Selvrisiko ved lejet bil - - - - - - Op til 5.930 kr. pr. begivenhed Op til 9.990 kr. pr. begivenhed
Forlænget produktforsikring
Forlænget produktforsikring - - - - - - 25.000 kr. (kun privat kort)
Aflysning af koncert, teater, sport og lign.
Event aflysningsforsikring - - - 10.000 kr. pr. år (dog max. 2.000 kr. pr. billet) kr. - - - - - -

9. Selvbetjening

NetBank Privat
Oprettelse Gratis
Drift Gratis
Budgetmodul Gratis
Køb og salg af obligationer 0,10% af kursværdien (min. 25,00 kr.)
Køb og salg af danske aktier 0,15% af kursværdien (min. 25,00 kr.)
Køb og salg af svenske aktier 0,25% af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af norske aktier 0,25% af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af finske aktier 0,25% af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af tyske aktier 0,45% af kursværdien (min. 100,00 kr.)
Køb og salg af amerikanske aktier (USA) 0,45% af kursværdien (min. 100,00 kr.)
Øvrige omkostninger ifm. køb og salg af danske og udenlandske værdipapirer (aktier/obligationer) 44,75 kr./transaktion
Limitgebyr for køb og salg af værdipapirer i NetBank Privat 100,00 kr.
NetBank Forening
Oprettelse Gratis
Drift Gratis
Nøglekort udskiftning 45,00 kr./stk.
Køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer) 0,15% / 0,10% (Min. 25 kr.)
Transaktionsomkostninger ved køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer) 44,75 kr./transaktion
NetBank Erhverv
Oprettelse Gratis
Basis abonnement (Op til 2 brugere) 50,00 kr. pr. md.
Udvidet abonnement (3 eller flere brugere) 150,00 kr. pr. md.
Oprettelse/ændring af bruger 300,00 kr. pr. gang
Nøglekort udskiftning 45,00 kr./stk.
Køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer) 0,15% / 0,10% (Min. 25 kr.)
Transaktionsomkostninger ved køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer) 44,75 kr./transaktion
Bank Connect: Oprettelse af fuldmagt 300,00 kr.
Bank Connect: Løbende gebyr 50,00 kr. pr. md.
Betalinger i NetBank
Overførsel DKK Gratis
Straksoverførsel DKK 1,00 kr./stk.
Samme-dags overførsel (kun NetBank Erhverv) 0,25 kr./stk.
Advisering 9,25 kr./stk.
Overførsel uden advisering EUR 20,00 kr./stk.
Overførsel med advisering EUR 26,75 kr./stk.
Udenlandske betalinger Se betalinger til og fra udlandet
Giro/FI-kort 1,50 kr./stk.
Kvittering for betaling - tillæg 6,75 kr./stk.
MobilBank (kræver at du har NetBank)
MobilBank Gratis
Betalingsydelser Som NetBank
Betalingsservice
Kontobeskeder - e-mail Gratis
Kontobeskeder - SMS Gratis

10. Øvrige gebyrer

Boksleje 0-10 cm 400,00 kr.
Boksleje 10-20 cm 600,00 kr.
Boksleje 20-30 cm 700,00 kr.
Boksleje over 30 cm 900,00 kr.
Boksnøgler (2 stk.) - depositum 500,00 kr.
Boksnøgler - mistet 1 boksnøgle (udskiftning af lås + omkodning af nøgler) 1.200,00 kr.
Boksnøgler - mistet 2 boksnøgler (boring) 2.500,00 kr.
Deponering 300,00 kr.
Opgørelse herunder også førtidig opgørelse, deludbetaling, konvertering af, afgiftsberigtigelse af og sammenlægning af pensionsordninger/konti 950,00 kr.
Administration af Letsikring af barn 100,00 kr. pr. år
Administration af andre Letsikringer 200,00 kr. pr. år
Periodeopgørelse - elektronisk 600,00 kr./stk.
Periodeopgørelse - manuel 800,00 kr./stk.
Proformaopgørelse til advokat/revisor m.m. 600,00 kr./stk.
Særlig indlån - overførsel til andet PI uden depot 500,00 kr.
Særlig indlån - overførsel til andet PI med depot 750,00 kr.
Timeløn, særligt arbejde 675,00 kr.
Vurdering af debitor til EKF (Danmarks Eksportkredit) 600,00 kr.
Budget
Budgetservice (Banken opdaterer budgetskemaet for kunden) 250,00 kr./kvartal
Ekstraordinær budgetændring med udskrivning af nyt budget 100,00 kr.

11. LetPension

Herunder priser på produkter fra LetPension.

Letsikring af lån og kredit

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr. Årlig pris (prisgruppe 2) Rap-nr.
237.000 764 kr. 1521-001 1.892 kr. 1521-011
474.000 1.328 kr. 1521-002 3.584 kr. 1521-012
711.000 1.892 kr. 1521-003 5.276 kr. 1521-013
948.000 2.456 kr. 1521-004 6.968 kr. 1521-014

Letsikring ved død - engangsudbetaling

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr. Årlig pris (prisgruppe 2) Rap-nr.
237.000 kr. 764 kr. 1522-001 1.892 kr. 1522-011
474.000 kr. 1.328 kr. 1522-002 3.584 kr. 1522-012
711.000 kr. 1.892 kr. 1522-003 5.276 kr. 1522-013
948.000 kr. 2.456 kr. 1522-004 6.968 kr. 1522-014
1.185.000 kr. 3.020 kr. 1522-005 8.660 kr. 1522-015
1.422.000 kr. 3.584 kr. 1522-006 10.352 kr. 1522-016
1.659.000 kr. 4.148 kr. 1522-007 12.044 kr. 1522-017
1.896.000 kr. 4.712 kr. 1522-008 13.736 kr. 1522-018

Letsikring af barn ved død

Dækning Årlig pris Rap-nr.
31.200 kr. 436 kr. 1524-001

Letsikring ved død - rateudbetaling

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr. Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr.
25.877 kr. 764 kr. 1522-021 1.892 kr. 1522-031
51.754 kr. 1.328 kr. 1522-022 3.584 kr. 1522-032
77.631 kr. 1.892 kr. 1522-023 5.276 kr. 1522-033
103.508 kr. 2.456 kr. 1522-024 6.968 kr. 1522-034
129.385 kr. 3.020 kr. 1522-025 8.660 kr. 1522-035
155.262 kr. 3.584 kr. 1522-026 10.352 kr. 1522-036
181.139 kr. 4.148 kr. 1522-027 12.044 kr. 1522-037
207.016 kr. 4.712 kr. 1522-028 13.736 kr. 1522-038

Letsikring ved sygdom - under 30 år

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Årlig pris (prisgruppe 2) Årlig pris (prisgruppe 3) Årlig pris (prisgruppe 4)
59.250 kr. 2.132 kr.
(Rap-nr. 1523-111)
2.615 kr.
(Rap-nr. 1523-211)
3.581 kr.
(Rap-nr. 1523-311)
4.547 kr.
(Rap-nr. 1523-411)
118.500 kr. 4.064 kr.
(Rap-nr. 1523-112)
5.030 kr.
(Rap-nr. 1523-212)
6.962 kr.
(Rap-nr. 1523-312)
8894 kr.
(Rap-nr. 1523-412)
177.500 kr. 5.996 kr.
(Rap-nr. 1523-113)
7.445 kr.
(Rap-nr. 1523-213)
10.343 kr.
(Rap-nr. 1523-313)
13.241 kr.
(Rap-nr. 1523-413)
237.000 kr. 7.928 kr.
(Rap-nr. 1523-114)
9860 kr.
(Rap-nr. 1523-214)
13.724 kr.
(Rap-nr. 1523-314)
17588 kr.
(Rap-nr. 1523-414)
296.250 kr. 9.860 kr.
(Rap-nr. 1523-115)
12.275 kr.
(Rap-nr. 1523-215)
17.105 kr.
(Rap-nr. 1523-315)
21.935 kr.
(Rap-nr. 1523-415)
355.500 kr. 11.792 kr.
(Rap-nr. 1523-116)
14.690 kr.
(Rap-nr. 1523-216)
20.486 kr.
(Rap-nr. 1523-316)
26.282 kr.
(Rap-nr. 1523-416)

Letsikring ved sygdom - 30-45 år

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Årlig pris (prisgruppe 2) Årlig pris (prisgruppe 3) Årlig pris (prisgruppe 4)
59.250 kr. 2.612 kr.
(Rap-nr. 1523-121)
3.215 kr.
(Rap-nr. 1523-221)
4.421 kr.
(Rap-nr. 1523-321)
5.627 kr.
(Rap-nr. 1523-421)
118.500 kr. 5.024 kr.
(Rap-nr. 1523-122)
6.230 kr.
(Rap-nr. 1523-222)
8.642 kr.
(Rap-nr. 1523-322)
11.054 kr.
(Rap-nr. 1523-422)
177.500 kr. 7.436 kr.
(Rap-nr. 1523-123)
9.245 kr.
(Rap-nr. 1523-223)
12.863 kr.
(Rap-nr. 1523-323)
16.481 kr.
(Rap-nr. 1523-423)
237.000 kr. 9.848 kr.
(Rap-nr. 1523-124)
12.260 kr.
(Rap-nr. 1523-224)
17.084 kr.
(Rap-nr. 1523-324)
21.908 kr.
(Rap-nr. 1523-424)
296.250 kr. 12.260 kr.
(Rap-nr. 1523-125)
15.275 kr.
(Rap-nr. 1523-225)
21.305 kr.
(Rap-nr. 1523-325)
27.335 kr.
(Rap-nr. 1523-425)
355.500 kr. 14.672 kr.
(Rap-nr. 1523-126)
18.290 kr.
(Rap-nr. 1523-226)
25.526 kr.
(Rap-nr. 1523-326)
32.762 kr.
(Rap-nr. 1523-426)

Letsikring ved sygdom - over 45 år

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Årlig pris (prisgruppe 2) Årlig pris (prisgruppe 3) Årlig pris (prisgruppe 4)
59.250 kr. 2.888 kr.
(Rap-nr. 1523-131)
3.560 kr.
(Rap-nr. 1523-231)
4.904 kr.
(Rap-nr. 1523-331)
6.248 kr.
(Rap-nr. 1523-431)
118.500 kr. 5.576 kr.
(Rap-nr. 1523-132)
6.920 kr.
(Rap-nr. 1523-232)
9.608 kr.
(Rap-nr. 1523-332)
12.296 kr.
(Rap-nr. 1523-432)
177.500 kr. 8.264 kr.
(Rap-nr. 1523-133)
10.280 kr.
(Rap-nr. 1523-233)
14.312 kr.
(Rap-nr. 1523-333)
18.344 kr.
(Rap-nr. 1523-433)
237.000 kr. 10.952 kr.
(Rap-nr. 1523-134)
13.640 kr.
(Rap-nr. 1523-234)
19.016 kr.
(Rap-nr. 1523-334)
24.392 kr.
(Rap-nr. 1523-434)
296.250 kr. 13640 kr.
(Rap-nr. 1523-135)
17.000 kr.
(Rap-nr. 1523-235)
23.720 kr.
(Rap-nr. 1523-335)
30.440 kr.
(Rap-nr. 1523-435)
355.500 kr. 16.328 kr.
(Rap-nr. 1523-136)
20.360 kr.
(Rap-nr. 1523-236)
28.424 kr.
(Rap-nr. 1523-336)
36.488 kr.
(Rap-nr. 1523-436)

Letsikring ved kritisk sygdom

Dækning Årlig præmie Rap-nr.
136.000 kr. 1.268 kr. 1534-001
272.000 kr. 2.336 kr. 1534-002
474.000 kr. 3.920 kr. 1534-003