Revisions- og risikoudvalg

Med henvisning til bestemmelserne for finansielle virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, skal vi oplyse følgende:
 
Bankens revisions- og risikoudvalg består af:
 
  • Direktør Knud Timm-Andersen (Formand)
  • Direktør Jens Rasmussen
  • Senior legal counsel Bernt Steenstrup Clausen
  • Afdelingsdirektør Brian Kristiansen
Bestyrelsen har i overensstemmelse med "Bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet" vurderet at Knud Timm-Andersen opfylder de kvalifikationer, der kræves efter bekendtgørelsen.