Finansiering, lån & kreditter

Vores rådgivning tager udgangspunkt i dine individuelle behov for finansiering.

Målet er en optimal sammensætning af din virksomheds finansieringsbehov for at sikre din virksomhed de bedste forhold.
 
Sparekassen Vendsyssel tilbyder:
  • Driftsfinansiering
  • Anlægsfinansiering
  • Garantier

Driftsfinansiering

En virksomhed i drift har typisk et behov for kapital til at klare udbetalinger til lønninger, indkøb af varer, administrative driftsudgifter m.m. Dette sker normalt via en driftskredit.

I Sparekassen Vendsyssel tilbyder vi driftskreditter med variabel rente.
 

Anlægsfinansiering

Ved etablering af en ny virksomhed, udvidelse eller geninvestering i en eksisterende virksomhed, opstår der typisk et behov for kapital til dækning af udbetalinger i forbindelse med køb af grund, opførelse af bygninger, køb af maskiner, produktudvikling, betaling af goodwill m.m.

Valget af finansieringsform og rentetype afhænger både af virksomhedens forhold, aktiviteternes art og aktivernes levetid.
 

Garantier

Garantier indgår ofte som et vigtigt element ved indgåelse af handler og/eller kontrakter.
 
Typiske garantityper kan være:
  • Betalingsgaranti
  • Leveringsgaranti
  • Arbejds-/varegaranti
  • Tilbudsgaranti
  • Forudbetalingsgaranti