Pension for selvstændige

Som selvstændig har du forskellige muligheder for at spare op. Du kan som alle andre vælge at spare løbende op på en privat aldersopsparing, ratepension eller livsvarig livrente. Herudover har du også mulighed for at benytte dig af den såkaldte 30 %-ordning.

30 %-ordning
Muligheden består i at kunne indbetale op til 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster og før fradrag for eventuelle henlæggelser i virksomhedsordningen til konjunkturudligning. Indskuddet sker til en livsvarig livrente.

Indskuddet skal foretages inden regnskabsårets udgang, og foretages derfor på baggrund af et forventet overskud fra virksomheden. Hvis man efter regnskabsårets opgørelse finder ud af, at der er indsat over 30 %, overføres det overskydende beløb til næste år, hvor det tæller som fradragsberettiget indbetaling. Viser regnskabet derimod, at man ikke til fulde har udnyttet muligheden for at indbetale 30 % af overskuddet, er der ikke mulighed for at indbetale yderligere.

Hvis du er I tvivl om, hvor meget du kan indbetale for året, skal du tage fat i din revisor.