Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vækstfonden er en uafhængig fond med en selvstændig lov og bestyrelse. Loven om Vækstfonden siger, at fonden skal fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast.

Virksomheder og landbrug kan få et Vækstlån som led i at finansiere en vækstplan eller et ejerskifte. Det kan f.eks. være, at du vil:
• investere i nye produktionsfaciliteter
• opdyrke nye markeder
• overtage og videreudvikle en etableret virksomhed eller et landbrug
• gennemføre grøn omstilling eller lancere mere ressourcebesparende produkter.
 
Vækstfonden yder Vækstlånet direkte til virksomheden eller landbruget, og lånet skal som udgangspunkt indgå i en samlet finansieringsløsning, der også omfatter nye lån og/eller kreditter fra din bank eller et andet finansieringsinstitut.
 
Vækstlån skal være på min. 1 mio. kr. og står som udgangspunkt bag ved den finansiering, du får fra banken. Skulle din virksomhed eller dit landbrug komme i den ærgerlige situation at gå konkurs, får Vækstfonden først dækket sit tab, når banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres.
  
Hvad er vækstkaution
Kan din virksomhed ikke stille tilstrækkeligt med sikkerheder til at få en finansiering i fx banken eller i dit leasingselskab, kan du anvende en Vækstkaution til at afdække risikoen. Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.
  • Kautionen dækker alle typer af finansiering på op til 2 mio. kr.
  • Kautionen dækker op til 75 pct. af finansieringsinstituttets tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid.
  • Finansieringsinstituttet, som fx kan være din bank, dit realkreditinstitut eller leasing- og factoringselskab, yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen.
  • Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer.
  • Vækstkaution kan også bruges til garantier.
Vækstkautionen kan benyttes til næsten alle typer af finansiering, heriblandt arbejds- og betalingsgarantier, bank- og realkreditlån, kassekreditter, factoring og leasing.
 
Læs mere på vækstfonden hjemmeside www.vf.dk