Er du klar til dit generationsskifte?

Et succesfuldt generationsskifte kræver god planlægning og omtanke.

Det er nødvendigt at have fokus på en række områder – bl.a.:
  • Hvilken ejerstruktur skal virksomheden have ?
  • Hvem er den rigtige til at føre din virksomhed videre?
  • Hvordan skal din rolle være efter generationsskiftet, og hvordan sikres det, at du får tilstrækkelige midler til at opretholde en fornuftig levestandard?
Som nævnt er det vigtigt at starte planlægningen af et generationsskifte i god tid. Det tjener to formål: Mental afklaring – og dermed flere handlemuligheder. Selve forberedelsen er nøglen til et vellykket forløb.
 

Ejerstruktur?

Når du skal overdrage en virksomhed til en ny generation, er det som hovedregel en rigtig god idé at drive virksomheden i selskabsform, og at begge generationer opretter et holdingselskab. Det betyder i praksis, at det er holdingselskaberne, der handler med driftsselskabets anparter eller aktier. Fordelen ved denne struktur er, at et holdingselskab som udgangspunkt ikke bliver beskattet ved salget, som det ellers er tilfældet ved et personligt salg.
 

Hvem skal overtage virksomheden?

Det er afgørende, at du har helt styr på valget af næste generation, da der gælder forskellige regler for generationsskifte til fx familie eller betroede medarbejdere. Som udgangspunkt er det en fordel kun at overdrage virksomheden til en enkelt person eller virksomhed (holdingselskab), da du på den måde kan minimere risikoen for uenighed og strid mellem flere nye ejere, når du en dag er ude af virksomheden.
 

Hvordan skal overdragelsen gennemføres?

Skattemæssig succession, gaveoverdragelse, almindeligt salg af aktier eller anparter, lån etc. Et generationsskifte kan gennemføres på mange måder, og flere af dem kan kombineres på forskellig vis.
 
I forbindelse med et generationsskifte åbner successionsreglerne for en række skattemæssige fordele. Fx er der mulighed for at ”sende skatten videre” til næste generation. På den måde kan du sælge virksomheden billigere til et nærtstående familiemedlem. De samme regler gør sig gældende, hvis en af dine betroede medarbejdere overtager virksomheden.
  
Selskabsloven giver også mulighed for at sælge stemmeløse aktier til næste generation. På den måde overtages ansvaret løbende.
 
Det er dog ikke altid en fordel for dig og dine efterfølgere at bruge mulighederne for skattefrihed. I stedet kan du eksempelvis overveje, om generationsskiftet skal ske helt eller delvist som en gave eller ved et normalt salg, der delvist finansieres i en periode af sælger.