Når du starter egen virksomhed

Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker og søger rådgivning, inden du starter egen virksomhed. Der er stor forskel på hvilken virksomhedsform, du ønsker etablere. Skal det være som enkeltmandsvirksomhed eller i selskabsform og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige virksomhedsformer.
 
Vi har her kort skitseret nogle af de forskelle, der er ved virksomhedsformerne.
 
Enkeltmandsvirksomhed:
Fordelen ved at starte eller drive selvstændig virksomhed som enkeltmandsvirksomhed er, at det er gratis at stifte. Der er ikke krav om revisor, eller at du indskyder et bestemt beløb. Ulempen er, at du hæfter med din personlige formue. Dine kreditorer kan derfor gå efter dine personlige værdier, hvis du ejer en bil eller et hus og oparbejder en gæld i din virksomhed.
 
Interessentskab:
Et interessentskab er en personligt ejet virksomhed med flere ejere. Overvejer du at starte selvstændig virksomhed som interessentskab, dvs. sammen med én eller flere andre, råder vi dig til at få lavet en interessentskabskontrakt. Denne kontrakt regulerer bl.a., hvordan samarbejdet kan ophøre og hvordan aktiverne i virksomheden skal fordeles.
 
Selskaber (ApS, A/S eller IVS):
Når du driver virksomhed i selskabsform, begrænser du din risiko til det beløb, du skyder ind i virksomheden.
For et anpartsselskabs(ApS) vedkommende er der krav om et indskud på mindst 50.000 kr. Der skal også være en direktør eller direktion.
Vælger du at drive virksomhed som aktieselskab(A/S), er indskudskapitalen mindst 125.000 kr., og der skal både være en bestyrelse og en direktion.
Ved et iværksætterselskab(IVS) skal indskudskapitalen kun udgøre 1,- kr. Derefter opbygges kapitalen fra virksomhedens overskud, indtil den er oppe på 50.000,- kr.

Forretningsplan:
Endvidere vurderer vi, at det er vigtigt at du udarbejder en forretningsplan, inden du starter egen virksomhed. En forretningsplan er en slags beskrivelse af hvordan du når dine mål. Den gør dig bevidst om, hvor du vil hen, hvordan du kommer det og hvad du gør ved forhindringer på vejen. Det primære formål med en forretningsplan er, at du skaber en sammenhæng mellem den situation, du er i, hvor du gerne vil hen, og hvordan du kommer derhen.