BankInvest Optima

Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer via investeringsforeninger. Det giver en betydelig spredning af din opsparing i flere hundrede nøje udvalgte aktier og obligationer. Det hele samlet i én enkelt fond.

BankInvest tilbyder Optima i fire risikoprofiler, hver i en akkumulerende og udbyttebetalende udgave. Det indebærer, at der findes en Optima til de fleste investorer, der kan have forskellige præferencer for risiko og investeringshorisont.

De fire varianter er Optima 10, Optima 30, Optima 55 og Optima 75. Tallene refererer til den typiske eller neutrale, aktieandel i fondene. Større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid. Den risiko, du løber, vil tilsvarende typisk være højere, jo flere aktier du har i din portefølje.
  

Ved investering i Optima får du:

  • En professionel og aktiv pleje af din investering i aktier og obligationer
  • Adgang til markeder der ellers kan være vanskelige at få adgang til som privat investor
  • Stor risikospredning selv for mindre beløb. Til tider over 1.000 fondskoder i en fond
  • Et konkurrencedygtigt produkt i et let tilgængeligt investeringsformat
  • Let adgang til information om dine investeringer på Bankinvest.dk/optima
 
Læs mere om de 4 varianter af optima herunder:

 
 

BankInvest Optima med eller uden udbytte

Hvis du vælger Optimas udbyttebetalende fonde, vil dit afkast bestå af både kursændringer og de udbytter, du modtager. De udbyttebetalende Optima-fonde egner sig bedst til investering af frie midler eller til investering af midler i selskabsregi (se afsnit om skat).

Hvis du investerer i Optimas akkumulerende fonde, forbliver afkastet i fonden og vil komme til udtryk gennem kursændringer på fonden. De akkumulerende Optima-fonde egner sig bedst til investering af pensionsmidler, midler omfattet af virksomhedsskatteordningen eller til investering af midler i selskabsregi (se afsnit om skat).
   

Risiko i Optima

Fordi Optima-fondene findes i fire risikoprofiler, er de i udgangspunktet velegnet til alle typer af investorer.

Risikoen på Optima-fondene vurderes på EU’s risikoskala fra 1-7, hvor risikoklasse 1 er lav risiko og risikoklasse 7 er høj risiko. Du kan altid finde fondenes aktuelle placering på risikoskalaen i Væsentlig Investorinformation
på bankinvest.dk
 

Optima-fondenes risikoklasser:

For at finde ud af, hvilken fond der passer bedst til dig, er det imidlertid vigtigt, at du kender din risikoprofil og din investeringshorisont. Det kan din rådgiver i dit pengeinstituttet hjælpe dig med at fastlægge.

Optima
10 og 30
Optima
55
Optima
75
1
2
3
4
5
6
7
← Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj Risiko →
Typisk højt afkast

Bliv kontaktet

Send

Felter er obligatoriske og skal udfyldes.