PuljePension

En fornuftig vej til et godt afkast.

Aktiv pleje af pensionsinvesteringer kræver både tid og ikke mindst indsigt i de finansielle markeder. Med Sparekassen Vendsyssels PuljePension overlades den aktive pleje af din pensionsopsparing til sparekassens eksperter, som ud fra din investeringsprofil og dine ønsker finder en sammensætning, der passer præcist til dig. Dermed får du frihed og overskud til at fokusere på det, der er vigtigst for dig.
 
Aktiv investering i værdipapirer
I aktiepuljen investeres der både i danske og udenlandske aktier. Aktiepuljen investeres primært i store danske selskaber suppleret med udvalgte udenlandske selskaber. Aktiepuljen har en mindre geografisk spredning - med udgangspunkt i danske selskaber, men stor spredning på sektor og branche. 
 
I obligationspuljen investeres der både i danske og udenlandske obligationer. Obligationspuljen investeres primært i danske realkreditobligationer, suppleret med virksomhedsobligationer udstedt af danske og udenlandske selskaber.
  
Let og lige til
Banken klarer alt det praktiske for dig, og det endda på meget fordelagtige vilkår.
  
Hør mere om PuljePension hos din rådgiver.