Nu får du flere kundekroner

Repræsentantskabet i Forenet Kredit har netop godkendt et salg af aktier til fem danske pensionsselskaber, som dermed bliver medejere af Nykredit-koncernen. Det betyder, at Totalkredit og Nykredit får adgang til yderligere egenkapital.
  
Med aktiesalget og dermed adgangen til kapital vil Nykredits kapitalbehov være markant lavere. Det betyder, at der nu kommer flere KundeKroner til kunder i TotalKredit.
 

Så mange KundeKroner får du

Dine KundeKroner afhænger af restgælden på dit realkreditlån. Du får 0,15% årligt af din restgæld i rabat frem til 31. december 2019.
 
Har du fx et lån på en million kr., får du 375 kr. pr. kvartal i rabat svarende til 1.500 kr. om året.
 
Netop fordi KundeKroner gives som en rabat i bidragsbetalingen, bliver de ikke beskattet som personlig indkomst. Dit skattefradrag for rente- og bidragsbetaling reduceres med rabatten.
 

KundeKroner til erhvervskunder

Som Erhvervskunde får man som noget nyt også KundeKroner fra TotalKredit. Erhvervskunder får 0,15% p.a. af restgælden op til en samlet restgæld på 20 mio. kr. Der gives KundeKroner til erhvervskunder fra 1. juli 2018, og niveauet er fastlagt frem til 31. december 2019.