Sparekassen Vendsyssel overtager Østjydsk Bank

Der er den 22. februar 2018 indgået aftale om, at Sparekassen overtager alle aktiviteterne i Østjydsk Bank. Aftalen betyder, at Sparekassen Vendsyssel overtager alle kunder, medarbejdere m.v. fra Østjydsk Bank. I forbindelse med aftalen bliver der desværre ingen dækning til bankens aktionærer og kun delvis dækning til den efterstillede kapital.
 
Østjydsk Bank har været igennem nogle svære år – ikke mindst som følge af en række store problematiske engagementer, som blev indgået før finanskrisen. Banken har over de seneste år arbejdet intensivt på at styrke kapitalgrundlaget og forbedre indtjeningen. Stigende kapitalkrav til pengeinstitutterne kombineret fortsat store kreditrisici betyder dog desværre, at det ikke har været muligt at videreføre banken i sin nuværende form.
 
Læs mere her  
 
Sparekassen Vendsyssel har kapitalgrundlag og størrelse til at udvikle forretningen på et solidt økonomisk fundament.
Kunderne får sikkerhed for en stabil videreførelse af banken, hvor den lokale forankring vil blive videreført.
 
Banken fungerer som sædvanligt
  • Du kan bruge din netbank som sædvanligt.
  • Dine kort, konti og PBS m.v. fungerer som hidtil.
  • Dit kundeforhold er uændret, og du behøver ikke at gøre noget. Dit engagement overføres automatisk til Sparekassen Vendsyssel.
  • Du kan fortsat henvende dig til din sædvanlige kontaktperson i din lokale afdeling.

Spørgsmål og svar om hvad overtagelsen betyder for dig som kunde  

Spørgsmål: Svar:
Sker der en masse forandringer for mig som kunde, når Sparekassen Vendsyssel bliver ejer af banken? Nej. Helt grundlæggende vil alt være, som det plejer. Banken er blot blevet en del af Sparekassen Vendsyssel.
Men vi forventer, at banken i det nye regi vil kunne tilbyde kunderne en endnu bedre bank med professionelle løsninger og produkter, fordi vi tilsammen har en stor ekspertise inden for både erhverv, privat, investering og pension.
Skal jeg som kunde foretage mig noget, i forbindelse med, at Sparekassen Vendsyssel har overtaget banken? Du skal ikke foretage dig noget. Alle dine produkter og aftaler med banken fortsætter på helt normal vis. Dine kort og netbanken fungerer også, helt som de plejer.
Hvad sker der med mit lån? Der sker som udgangspunkt ikke noget. Betingelserne vil være de samme.
Skal jeg have ny rådgiver efter Sparekassen Vendsyssels køb af banken? Nej, du bevarer dine normale kontaktpersoner.
Skal jeg fremover ringe et andet sted hen? Nej. Ligesom du bevarer din nuværende rådgiver og kontaktpersoner. Du vil også være kunde i samme filial.
Bliver jeg fremover kunde i Sparekassen Vendsyssel? Ja, den fungerer fuldstændig som hidtil. Du vil modtage besked, hvis der måtte ske ændringer på et senere tidspunkt.
Kan jeg beholde mit Visa/Dankort? Ja, indtil videre kan du bruge dine eksisterende kort som hidtil. På et tidspunkt vil kortene dog blive skiftet ud til Sparekassen Vendsyssel-kort. Det vil ske automatisk, så du skal ikke foretage dig noget.
Får Sparekassen Vendsyssels overtagelse af banken nogen betydning for mig som indlånskunde i Østjydsk Bank? Nej. Vilkår og betingelser for dig som indlånskunde fortsætter uændrede.
Jeg har også aktier i banken, hvad sker der med dem? Det er på trods af en meget stor indsats for at finde alternative løsninger, desværre ikke lykkedes at finde en løsning, der kunne sikre aktionærernes penge – så de er beklageligvis tabt.

Det skyldes, at Sparekassen Vendsyssels overtagelse af banken kun omfatter bankens aktiviteter, kunder og medarbejdere, men ikke forpligtelserne i forhold til bankens aktionærer. Der er mere information om baggrunden for overtagelsen og konsekvenserne her af i selskabsmeddelelsen på vores hjemmeside.
Jeg har også aktier i banken, hvad sker der med dem? Det er på trods af en meget stor indsats for at finde alternative løsninger, desværre ikke lykkedes at finde en løsning, der kunne sikre aktionærernes penge – så de er beklageligvis tabt.

Det skyldes, at Sparekassen Vendsyssels overtagelse af banken kun omfatter bankens aktiviteter, kunder og medarbejdere, men ikke forpligtelserne i forhold til bankens aktionærer. Der er mere information om baggrunden for overtagelsen og konsekvenserne heraf på vores hjemmeside.
Jeg har også obligationer udstedt af Østjydsk Bank. Hvad sker der med dem? Bankens obligationsudstedelse er efterstillet kapital, der vil modtage dividende i konkursboet efter Østjydsk Bank. Sparekassen Vendsyssel har indbetalt 50 mio. kr. til Østjydsk Bank forud for konkursen, men størrelsen af dividenden, kender vi ikke.