Råd til bøger eller bungie jump?

Få råd under studiet

Som studerende har du flere muligheder for at få penge ind på kontoen. SU, lærlingeløn, studiejob, SU-lån og stipendier er blandt de oplagte muligheder. Og måske kan et legat give råd til lidt ekstra under udlandsopholdet.

Uanset hvilken uddannelse du vælger, gør det studietiden lettere at have et solidt økonomisk fundament. Der er mange muligheder for en stabil indtægt undervejs, og en kassekredit kan holde skruen i vandet indtil lønnen for sommerferiearbejdet går ind. Og ellers er der råd at få i Sparekassen Vendsyssel.
 
Løn under uddannelsen
På erhvervsuddannelserne får du løn i din praktikperiode. Hvis du har skaffet dig en praktikplads og lavet en uddannelsesaftale, så får du løn under grundforløbet. Hvis du starter uddannelsen uden en praktikplads, kan du søge SU til grundforløbet og få løn i praktikperioden. Lønnen er fastlagt efter overenskomsten i branchen.
 
SU
Du kan søge SU, hvis du er fyldt 18 år og går på en SU-berettiget uddannelse. SU bliver udbetalt en gang om måneden, og beløbets størrelse afhænger af, hvor gammel du er, om du bor hjemme eller ude, og om du har børn.

Hvor længe du kan få SU afhænger af uddannelsens længde. Som udgangspunkt kan du få SU i den tid, uddannelsen er normeret til, dog max 70 mdr. Det er en god idé at snakke med en studievejleder eller rådgiver om, hvor lang tid din SU strækker sig.
SU-lån
Hvis din SU ikke kan dække dine udgifter, og du ikke kan supplere din indkomst med et studiejob, kan du vælge at søge et SU-lån. Alle, der får SU, kan søge et SU-lån. Hvis du fx er forsørger, kan du søge om et tillægslån, og hvis du går på en videregående uddannelse, men ikke har mere SU tilbage, kan du søge om et slutlån.
 
Studiejob og fribeløb
Studiejobs er en rigtig god måde at få SU’en og elevlønnen til at strække lidt længere. Det kan også give dig ekstra faglig indsigt og styrke dit netværk til tiden efter studierne.

Der er regler for, hvor meget du må tjene på erhvervsarbejde før du bliver trukket i SU. Hvis du er over 19 år og tager en videregående uddannelse, kan du bruge denne regnemaskine til at beregne, hvor meget du må tjene ved siden af din SU før skat.

I særlige tilfælde kan du få forhøjet dit fribeløb, fx hvis du har børn under 18 år, eller hvis du står til rådighed til opgaver i udlandet for forsvaret.

Andre økonomiske muligheder

Har du brug for at have lidt mere at gøre med, end du kan få i SU, elevløn eller gennem studiejobbet, så kom ind til os i banken. Lad os hjælpe dig med at finde en fornuftig økonomisk løsning, hvis du for eksempel:

 • Selv skal finansiere en del af eller hele din uddannelse
 • Har brug for en saltvandsindsprøjtning i hverdagen
 • Mangler penge til at gøre uddannelsen færdig
 • Har brugt alle dine SU klip, og gerne vil læse videre
 • Har brug for en timeout i dit uddannelsesforløb
 • Har brug for at få et økonomisk overblik

Dit rådighedsbeløb

Beregn dit rådighedsbeløb

 • SU pr. md.
 • SU Lån pr. md.
 • Løn fra fritidsjob pr. md.
 • Husleje pr. md.
 • Udgifter til transport pr. md.
 • Øvrige faste udgifter pr. md.
 • Opsparing pr. md.