Nå dine mål med en god opsparing!

Hvis du er begyndt at spare op, er det en god idé at overveje, hvad du gør af din opsparing, mens du sparer op. Med den rette opsparingstype kan du sikre, at du får et fornuftigt afkast på din opsparing, og dermed tjener penge på, at have placeret dem det rigtige sted.

I Østjydsk Bank kan du sætte din opsparing ind på en opsparingskonto. På en opsparingskonto kan du opnå en højere rente end på din almindelige lønkonto. Derved kan du sikre, at du får et afkast på din opsparing. For at banken giver dig den højere rente, vil pengene typisk blive bundet i en periode, fx ét eller flere år. Renten kan variere med bindingsperioden, så jo længere tid du binder pengene, jo højere en rente kan du opnå. Hvis du vil hæve pengene inden bindingsperioden er udløbet, vil du skulle betale et gebyr til banken.
 
Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvornår du kan få brug for, at få adgang til pengene. Hvis der er mulighed for, at du får brug for at hæve pengene midt i bindingsperioden, vil det formentlig være bedre, at holde din opsparing på en almindelig indlånskonto, så du altid kan få fat i pengene, hvis det bliver nødvendigt.
 
Her kan du se nogle af de muligheder du har, for at placere din opsparing.
 • ØB Opsparing

  ØB Opsparing

  Med en ØB opsparing får du en opsparingskonto uden binding, med en attraktiv rente på op til 0,40%.
   
 • Aktionæropsparing

  Aktionæropsparing

  Hvis du har mere end 75 aktier i Østjydsk Bank, har du mulighed for at få en opsparingskonto med en særlig attraktiv rente på op til 0,50%.
   
 • Millionærkonto

  Millionærkonto

  Du skal ikke være millionær for at få en millionærkonto - men måske kan du blive det...

  Trækningsinterval
  Trækning foretages én gang pr. måned. Samtlige gevinster offentliggøres på trækningslister, som er tilgængelige i afdelingerne og på hjemmesiden www.millionaerkonto.dk/traekningsliste umiddelbart efter udtrækningsdatoen.
   
  Særlige vilkår
  Kontohaveren tildeles 1 lod pr. trækning for hver kr. 100, der står på kontoen. Der kan vindes én præmie pr. lod pr. kunde. Tildeling af lodder til ordinære trækninger sker på grundlag af kontoens indestående på sidste bankdag i måneden. Lodtrækningen foregår den 9. bankdag i måneden. Alle vindere får direkte besked pr. brev. Gevinsten indsættes på Millionærkontoen efter fradrag af en afgift til staten på 15 pct. af gevinster over kr. 200. Gevinstbeløbet er fritaget for indkomstskat. Kontoen har 3 måneders opsigelse. Indskud kan dog hæves med kortere varsel mod betaling af 1% dekort. Gevinster kan frit hæves i udbetalingsmåneden. Overførsel til en Millionærkonto i et andet pengeinstitut, som deltager i ordningen, kan foretages uden dekort/opsigelse, men kan dog ikke ske fra den 25. i måneden og frem til den 11. bankdag i den følgende måned. Yderligere oplysninger kan ses på www.millionaerkonto.dk.
   

Opsparing i værdipapirer

Hvis du vil satse på at få et højere afkast på din opsparing, kan du også investere dine penge. Du kan f.eks. investere i værdipapirer så som aktier, obligationer eller investeringsbeviser. Med disse typer investeringer er der mulighed for, at afkastet på din opsparing bliver højere, end hvis du placerer opsparingen på en konto i banken. Men der er også risiko forbundet med at investere i værdipapirer. Ligesom du har mulighed for at få et højere afkast, er der også en risiko for, at din investering kan falde i værdi, og at din opsparing derfor bliver mindre værd.
 
Er pengene sikret?
Der er risiko forbundet med at investere din opsparing i værdipapirer. Hvor stor denne risiko er, afhænger af, hvilken type værdipapir du vælger at investere i. Hvis du vælger at investere din opsparing i værdipapirer, afhænger værdien af din opsparing af værdipapirets udvikling. Bliver værdipapirerne mindre værd, bliver din opsparing derfor også mindre.