Bankens historie i tal

i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016
Netto rente og gebyrindtægter 298.501 252.371 209.212 138.257 123.147
Resultat før skat -329.845 -150.595 -222.983 -20.052 9.423
Balancesum 7.505.371 5.362.997 4.566.802 3.344.496 2.964.874
Udlån 4.568.358 3.648.270 3.011.641 2.137.665 1.954.627
Indlån 5.154.176 3.630.882 3.642.426 2.617.740 2.330.865
Ansvarlig kapital 1.042.341 924.145 605.026 497.398 502.922
Egenkapitalens forrentning -57.3 % -38,8 % -87,6 % -8,6 % 2,3 %
Kapitalprocent 12,8 % 16,2 % 11,1 % 16,7 % 18,5 %
Aktiekurs ultimo året 228 28 9,40 1,0 0,97