Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Østjydsk Bank, skal du i første omgang kontakte din afdeling. Hvis du herefter fortsat er uenig i Østjydsk Banks behandling af din henvendelse eller resultat heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Østjydsk Bank.
 
Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
 
Østjydsk Banks klageansvarlige er Afdelingschef Thomas Riise.
 
Du kan kontakte den klageansvarlige via brev, telefon og e-mail på følgende adresse:
Østjydsk Bank
Østergade 6-8
9550 Mariager
Tlf. 9668 0240
e-mail: banken@oeb.dk  Att. klageansvarlig.
 
Du kan også vælge at indbringe din klage for:
 
Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 B, 2. sal
1256 København K
tlf. 3543 6333
www.pengeinstitutankenaevnet.dk
 

Se i øvrigt bankens Alm. forretningsbetingelser privat vedrørende øvrige klageinstanser.