Nye priser og vilkår

Fra den 1. juli 2018 udgår nedenstående prisbog og istedet omfattes kunder fra det fhv. Østjydsk Bank, af de generelle vilkår i Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser og priser.

Du kan se de almindelige priser og vilkår for Sparekassen Vendsyssel via nedenstående links.

Priser og gebyrerVilkår og regler

Østjydsk Banks prisbog

Pr. 1. april 2018 (udgår pr. 1. juli 2018)

Her finder du en samlet oversigt over Østjydsk Banks rentesatser, priser og gebyrer mv.

Har du spørgsmål til prisbogen er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9854 1444

Indlån

Daglig økonomi

Saldo (kr.) Nominel rente (%) Knæk/max.* Beskrivelse
ØB konto 0,00 % M
Budgetkonto 0,00 % M Årligt gebyr kr. 1.000,00 opkræves kvartårligt med kr. 250,00 for budgetservice (Banken opdaterer budgetskemaet for kunden).
Basal indlåns- og betalingskonto** 0,00 % M Se yderligere på www.basalbetalingskonto.dk
Trofast konto 0,25 % M Fra 0 - 12 år.
Jackpot 0,25 % M Fra 13 - 17 år.
Råderum 0,25 % M Fra 18 - 28 år.

Opsparing

Saldo (kr.) Nominel rente (%) Knæk/max.* Beskrivelse
Millionærkonto 0,00 % M Med gevinstchancer hver måned. Læs mere her.
ØB opsparing 0,05 % M Opsparingen kan ikke benyttes som betalingskonto jf. betalingsloven
Aktionæropsparing 0,00 - 250.000,00 0,05 % K Opsparingen kan ikke benyttes som betalingskonto jf. betalingsloven. Konto for aktionærer med minimum 75 stk. Østjydsk Bank aktier***.
250.000,01 < 0,10 %

Særligt indlån

Saldo (kr.) Nominel rente (%) Knæk/max.* Beskrivelse
Boligopsparing med statspræmie 0,13 % M
Børneopsparing 1,00 % M Kan senest oprettes i det år, hvor barnet fylder 14 år.
Max indskud pr. år - kr. 3.000,00. Max indskud i alt - kr. 36.000,00
Indekskonto 0,13 % M
Indekskontrakter**** 0,13 % M
Kapitalpension****
Ratepension****
Aldersopsparing****
0,00 - 250.000,00 0,025 % K
250.000,01 < 0,075 %
Konjunkturudlignings, Etablerings- og Iværksætterkonto 0,13 % M
PuljePension Kontantpulje 0,05 % M
Selvpension**** 0,13 % M
Alle ovenstående rentesatser er variable, medmindre det er angivet under kontobeskrivelsen, at rentesatsen er fast.
II. Renten tilskrives én gang årligt den 20.12, medmindre andet er anført.
III. Nettoindlån (undtagen visse særlige indlån) over 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.) er ikke dækket af Garantiformuen. Læs mere på www.gii.dk

* KNÆK (K): Kontoen forrentes med den pågældende rentesats af den del af saldoen, der ligger i det anførte saldointerval.
MAX (M): Kontoen forrentes med den pågældende rentesats af hele saldoen.
** For basal indlåns- og betalingskonto betales et kvartårligt gebyr på kr. 45,00 pr. konto, der opkræves forud den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 eller den første bankdag i måneden. Øvrige regler og gebyrer beskrevet under www.oeb.dk/privat/konti samt på www.basalindlaanskonto.dk. For basal indlåns- og betalingskonto gælder i øvrigt Østjydsk Banks almindelige forretningsbestemmelser.
*** Østjydsk Bank aktier har en værdi af 0,0000 kr./stk. pr. 31.03.2018.
**** For de markerede konti tilskrives renten den 04.12.

Udlån

4,95 % 5,04 % 5,05 % 5,05 % 5,05 %
Pålydende rente Debitor rente* i % Årlige omkostninger i pct. (ÅOP) før skat Etableringsomkostninger i pct.** Særlige vilkår
a1) ØB-Kredit:
  100% udnyttelse3,55 - 9,75 % 3,60 - 10,11 % 4,59 - 11,32 % 4,25 %
  50% udnyttelse5,63 - 12,60 %
  25% udnyttelse7,90 - 15,42 %
a2) Ungdomskredit:
0,00 %
b) Billån***: 2,99 - 6,50 % 3,03 - 6,70 % 4,81 - 8,62 % 5,96 % Krav om pant og forsikringsdeklaration.
c) Boliglån***: 3,99 - 6,95 % 4,06 - 7,18 % 4,67 - 7,87 % 5,13 % Krav om pant.
Risikoklassificering: Gul
d) Forbrugslån***: 4,75 - 10,00 % 4,85 - 10,47 % 6,88 - 12,71 % 4,75 %

I  Alle ovenstående rentesatser er variable, medmindre det er angivet under særlige vilkår, at renten er fast.
II  Renten beregnes af gælden og tilskrives hvert kvartal, hvis ikke andet er anført.
III  Boliglånet er udlån på over 100.000 kr., hvor det er et krav fra pengeinstituttets side, at der er pant i fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i henhold til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Lånene risikoklassificeres som ”Gule”, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af lånenes løbetid.
 
* Den årlige rente inklusive renters rente.
** Etableringsomkostninger omfatter udover stiftelsesprovision og evt. gebyrer tillige evt. offentlige afgifter: Variabel tinglysningsafgift 1,5 % + fast tinglysningsafgift kr. 1.660. Ud fra en samlet vurdering ved nykundeforhold/fuldkunde kan etableringsomkostningerne afvige.
*** Månedlig rentetilskrivning.
 

Forudsætninger ved beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP):  

  Lånetype: Samlet kreditbeløb i kr. Løbetid i år Afdragsform Sikkerhedsstillelse
a1 ØB Kredit 50.000 5 Stående lån Ingen.
a2 Ungdomskredit 10.000 5 Stående lån Ingen.
b Billån 200.000 7 Annuitetslån Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (bil) for det samlede kreditbeløb samt etableringsomkostninger og med en udbetaling på 20 pct.
c Boliglån 250.000 20 Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev dækkende det fulde beløb.
d Forbrugslån 40.000 5 Annuitetslån Ingen.
I de årlige omkostninger er indregnet renter, gebyrer til banken og afgifter til det offentlige. De årlige omkostninger i procent afhænger bl.a. af lånets størrelse, løbetid og sikkerhed. Der henvises samtidig til bankens oversigt over de gebyrer, der løbende betales ved brug af bankens serviceydelser, herudover henvises til bankens almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder.

Betalingsformidling

Overførsler og betalingskort

Hævning i kassen - ikke kunder (ekspedition)     200,00 kr.
Overførsel til konto via kassen/telefon (ekspedition)     30,00 kr.
Overførsel til andet PI - kunde (ekspedition)     40,00 kr./stk.
Samme-dags overførsel til andet PI - kunde (ekspedition)     45,00 kr./stk.
Straksoverførsel til andet PI - kunde (ekspedition)     50,00 kr./stk.
Overførsel til andet PI - ikke kunde (ekspedition)     75,00 kr./stk.
Samme-dags overførsel til andet PI - ikke kunde (ekspedition)     75,00 kr./stk.
Straksoverførsel til andet PI - ikke kunde (ekspedition)     85,00 kr./stk.
FI/Giro-betaling - kunde (ekspedition)     40,00 kr./stk.
FI/Giro-betaling - ikke kunde (ekspedition)     75.00 kr./stk.
Kvittering     10,00 kr./stk.
FI-kort kreditor     200,00 kr./kreditor pr. år.
Afvisning af betaling/overførsel v/manglende dækning     225,00 kr./stk.

Kontoudtog og udskrifter

Kontoudtog/kontooversigt (på foranledning af kunden)     35,00 kr./stk.
Kontoudtog (fuldside undtaget)     18,25 kr./stk.
Årsudskrift     18,25 kr./stk.

Valutaveksling

Valutaveksling, kasse og automat (ikke kunder)     100,00 kr.
Valutaveksling, kasse og automat (kunder)     40 kr.

Møntveksling

Møntveksling (ikke kunder)     100 kr. pr. ekspedition.
Møntveksling (kunder)     GRATIS

Døgnboks

Døgnboksaftale     500,00 kr./kvartal
Ikke kunders indlevering af døgnbokspose/kontaktoptælling i Østjydsk Bank     100,00 kr./optælling
Kunders indlevering af døgnbokspose med krav om straksoptælling     50,00 kr./optælling
Kunders indlevering af døgnbokspose uden døgnboksaftale     50,00 kr./optælling
Kunder: Nem-konto i Østjydsk Bank
Ikke kunder: Ikke nem-konto i Østjydsk Bank

Værdipapirhandel og opbevaring

Opbevaring

Danske aktier og obligationer:

Beholdningsændring     0,01 %
Fondskodegebyr     5,50 kr./kvartal*
VP-kontogebyr     10,50 kr./kvartal*
Østjydsk Bank     Gratis opbevaring

Meddelelser

Beholdningsændringer     16,25 kr./stk.
Gebyr ved ekstern frigivelse     200,00 kr./stk.
Minimums depotgebyr for danske aktier og obligationer     150,00 kr./år*
Påkravsgebyr     100,00 kr./stk.*
Transaktionsgebyr ved beholdningsændring     16,25 kr./stk.
Udbytte, rente og udtræk     16,25 kr./stk.*
Øvrige effekter     6,25 kr./stk.*
Øvrige ændringer     16,25 kr./stk.*

Udenlandske papirer

Udenlandske papirer     60,00 kr./kvartal*

Fysiske papirer

DK > 500.000,00     0,125 % (min. 150 kr. / max. 1.000 kr.)
DK 0 - 500.000,00     0,20 % (min. 150 kr. / max. 1.000 kr.)

Pantebreve

Én debitor     35,00 kr.*

Handel

Transaktionsomkostning ved alle handler     44,75 kr./transaktion

Aktier

Almindeligt køb og salg < 100.000,00     0,75 % (min. 175 kr. / max. 500 kr.)
Almindeligt køb og salg >= 100.000,00     0,50 %
Depotoverførsel, intern (samme depottype)     75,00 kr. pr. fondskode
Handel i to depoter (samme kunde) + transaktionsomkostninger     75,00 kr./pr. handel
Handel med tegningsretter     0,75 % (min. 75 kr.)

Danske obligationer

Depotoverførsel, intern (samme depottype)     75,00 kr. pr. fondskode
Køb og salg < 3.000.000,00     0,15 % + kursskæring på 0,20 kurspoint (min. 175 kr. / max. 3.000 kr.)
Køb og salg >= 3.000.000,00     0,10 % + kursskæring på 0,20 kurspoint
Handel i to depoter (samme kunde) + transaktionsomkostninger     75,00 kr./pr. handel

Udenlandske obligationer

Køb og salg     0,25 % (min. 250 kr.)

Finansielle instrumenter

Forlængelse af valutaterminsforretninger     1.500,00 kr./stk.
Renteswaps     1.500,00 kr./stk.
Valutaswaps     1.500,00 kr./stk.
Valutaterminsforretninger     1.500,00 kr./stk.

Administration

VP (Værdipapircentralen)

Flytning af VP-beholdning i DK til andet PI     200,00 kr./fondskode (max. 500 kr.)
Flytning af VP-beholdning i udlandet til andet PI (+udenlandske omkostninger)     500,00 kr./fondskode (max. 2.000 kr.)

Pantebreve

Aflysning af pant     750,00 kr.
Digitalisering af pant     500,00 kr.
Ekstraordinær indfrielse af pantebrev     500,00 kr.
Ekstraordinært afdrag på pantebrev     500,00 kr.*
Nyoprettelse af pant     1.000,00 kr.
Opgørelse til tvangsauktion     500,00 kr.
Oprettelse med denunciation     150,00 kr.
Overdragelse af pant til andet pengeinstitut     500,00 kr.
Påtegning af sekundære og tertiær pantsag     750,00 kr.
Påtegning af transport     500,00 kr.
Påtegning af udlæg     500,00 kr.
Påtegning på pant     750,00 kr.
Rykningspåtegning     750,00 kr.

Opkrævning af ydelser

1. rykker ved restance     100,00 kr.
2. rykker ved restance (opsigelse)     200,00 kr.
Overførsel af pantebrev til andet PI     500,00 kr.

PuljePension

Administration af Aktiepulje     1,00 % p.a.
Administration af Kontantpulje     GRATIS
Administration af Obligationspulje     0,75 % p.a.
Handel i Aktiepulje     0,25 %
Handel i Obligationspulje     0,10 %

Investeringsordninger

Modelportefølje 250     250,00 kr./kvartårligt + evt. handelsomkostninger*
*Gebyret tillægges moms

Udlandsforretninger

Importremburser

Acceptprovision for udskudte betalinger     850,00 kr. + 0,125 % pr. md.*
Udbetalings- og dokumentprovision     850,00 kr. + 0,25 %
Udstedelsesprovision     850,00 kr. + 0,125 % pr. md.*
Ændringsprovision     850,00 kr. + udenlandske omk.

Eksportremburser

Acceptprovision     850,00 kr. + 0,125 % pr. md.*
Adviseringsprovision     850,00 kr.
Annulleringsprovision     850,00 kr.
Bekræftelsesprovision     850,00 kr. + 0,125 % pr. md.*
Dokument - Negotiations- og udbetalingsprovision     850,00 kr. + 0,25%

Notering af udbetalingsordre (Transport)

Noteringsprovision     0,125 % (Min. 800 kr.)
Transfereringsprovision     0,50 % (Min. 1.500 kr.)
Udbetalingsprovision     0,125 % (Min. 800 kr.)
Udskudt betaling     850,00 kr. + 0,125 % pr. md.*
Ændringsprovision     850,00 kr.

Udenlandsk betalingsgaranti

Bevillingsprovision     0,25 % (min. 1.000 kr.)
Etablering     750,00 kr.
Forlængelse     750,00 kr.
Garantiprovision     3,00 % pr. kvartal
Udleveringsgaranti     400,00 kr.

Udlandslån

Betaling via Nationalbank     500,00 kr.
Forlængelse/omlægning     1.000,00 kr.
Garantiprovision for udlandslån er indeholdt i den totale rente    
Inkassoprovision     0,25 % (min. 500 kr.)
Rulning (rentebetaling)     200,00 kr.
Stiftelsesprovision     2,00 %

Betalinger til udlandet (valuta)

Afsender ønsker at betale alle omkostninger     Bankomk. i udlandet (Min. 250,00 kr.)
Almindelig overførsel - USD mv. (Bestilt i NetBank)     70,00 kr.
Almindelig overførsel - USD mv. (Bestilt på anden måde)     150,00 kr.
Ekspres overførsel - med veksling (Bestilt i NetBank)     0,10 % + 290,00 kr.
Ekspres overførsel - med veksling (Bestilt på anden måde)     0,10 % + 350,00 kr.
Ekspres overførsel - uden veksling (Bestilt i NetBank)     290,00 kr.
Ekspres overførsel - uden veksling (Bestilt på anden måde)     350,00 kr.
EU-overførsel i EUR (Bestilt i NetBank)     20,00 kr.
EU-overførsel i EUR (Bestilt på anden måde)     100,00 kr.
Forespørgsel, udland på betaling med fejl     GRATIS
Forespørgsel, udland på korrekt gennemført betaling     ankomk. i udlandet + 300,00 kr.
SEPA-betaling (Bestilt i NetBank)     20,00 kr.
SEPA-betaling (Bestilt på anden måde)     100,00 kr.
Tilbagekaldelse af overførsel på kundens foranledning     Bankomk. i udlandet + 400,00 kr.
Tillæg - manglende eller ufuldstændige oplysninger     75,00 kr.
Tillæg - Papirnota     10,00 kr.
Udskrift af nota til afsender     150,00 kr.
Ændring på kundens foranledning     Bankomk. i udlandet + 300,00 kr.

Betalinger fra udlandet (valuta)

Anden valuta     0,20 % + 75,00 kr.
Modtaget direkte fra udlandet     50,00 kr.
Modtaget gennem andet dansk PI     50,00 kr.
SEPA betalinger adviseret i NetBank     20,00 kr.
SEPA - Tillæg - Papirnota     10,00 kr.

Ejendomsfinansiering

Byggekredit - oprettelse     1,50 % (min. 3.000 kr.)
Digitalisering af pant     500,00 kr.
Ejerpantebrev - nyoprettelse     1.000,00 kr.

Garantiprovision

Garantiprovision for forhåndslån, tillægslån og ejerskifte     2,50 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Garantiprovision for restkøbesum ved andet realkreditlån     3,00 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Garantiprovision for restkøbesum ved Totalkreditfinansiering     1,00 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)
Garantiprovision ved omprioritering     1,50 % p.a. (Afregnes for min. 2 mdr., dog min. 600 kr.)

Formidling

Ekstraordinær indfrielse af realkreditlån     750,00 kr.
Formidling - ejendomssalg     3.000,00 kr.
Formidling - gældsovertagelse     750,00 kr.
Formidling - realkredit, konvertering/omprioritering     5.000,00 kr.
Formidling - realkredit, om- og tilbygning, nybyggeri og køb     7.000,00 kr.
Formidling - realkredit, tillægslån     5.000,00 kr.
Indfrielse af lån i kreditforening     750,00 kr. /lån
Kurssikring     500,00 kr.
Køb/salg af andelsbolig - sagsbehandling inkl. Rådgivning, tingbogsoplysning samt udfærdigelse og evt. tinglysning af EP     2.000,00 kr.
Påtegning af pant     750,00 kr.
Transportnotering     500,00 kr.
Ændring af lån i realkreditforening - Refinansiering (profilskift)     750,00 kr.
Ændring af lån i Totalkredit - Forkortelse af lån eller tilvalg af afdrag     750,00 kr.
Ændring af lån i Totalkredit - Forlængelse af lån eller tilvalg af afdragsfrihed     1.500,00 kr.

Lån, kredit og garantier

Privat

Dokumentudfærdigelse - Råderumskredit (Max. 10.000 kr.)     GRATIS
Dokumentudfærdigelse - øvrige     1.000,00 kr.
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter     2,25 % (min. 750 kr.)

Erhverv

Dokumentudfærdigelse     1.250,00 kr.
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 0 - 1 mio. kr.     2,25 % (min. 750 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 1 mio. kr. - 3 mio. kr.     1,25 % (min. 20.000 kr. / max. 25.000 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 3 mio. kr. - 6 mio. kr.     0,50 % (min. 25.000 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på 6 mio. kr. - 10 mio. kr.     0,40 % (min. 30.000 kr.)
Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter på over 10 mio. kr.     0,35 % (min. 40.000 kr.)

Generelt for lån og kreditter

Aflysning af pant     750,00 kr.
Byggekredit - oprettelse     1,50 % (min. 3.000 kr.)
Forskudskredit - omprioritering     750,00 kr.
Kautionserklæring     500,00 kr.
Kreditter for erhverv - genforhandling     0,10 % (min. 1.000 kr. )
Kreditter for private - genforhandling     0,10 % (min. 500 kr. / max. 2.500 kr.)
Overdragelse af pant     500,00 kr.
Panthaverdeklaration (D & E) - løsøre     Se priserne på www.forsikringogpension.dk
Panthaverdeklaration (F) - billån     Se priserne på www.forsikringogpension.dk
Panthaverdeklaration (L) - lystfartøjer     Se priserne på www.forsikringogpension.dk
Panthaverdeklaration (R) - erhverv     Se priserne på www.forsikringogpension.dk
Pantsætningsdokument - sekundært     1.000,00 kr.
Påtegning af sekundære og tertiær pantsag     750,00 kr.
Påtegning af udlæg     500,00 kr.
Påtegning på pant     750,00 kr.
Rykningspåtegning     750,00 kr.
Transportnotering     500,00 kr.
Ændring af panthaverdekleration ved forsikringsskift     225,00 kr.

Overtræk

Erhverv - Bevilget overtræk     0,5 % (min. 2.500 kr.)
Privat - Bevilget overtræk 3 mdr. - oprettelse/ændring     1,00 % (min. 450 kr.)
Restance, rykkerbrev     100,00 kr.

Øvrige

Renteadvisering pr. post     17,25 kr./brev
Tegningsudskrift fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen     200,00 kr.

Garantier

Arbejds- og betalings garantiprovision, forud 3 mdr.     3,00 % p.a. (min. 175 kr. pr. kvartal)
Oprettelse og forhøjelse af arbejds- og betalingsgaranti     0,5 % (min. 2.000 kr.)

Priser og betingelser for betalingskort

Årligt kortgebyr Dankort Visa/Dankort MasterCard Young MasterCard Silver MasterCard Standard MasterCard Guld MasterCard Platinum
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
Privat 0 kr. 150 kr. 25 kr. 150 kr. 150 kr. 250 kr. 875 kr.
 (ingen nyudstedelser)
875 kr. 1.875 kr.
(ingen nyudstedelser)
1.875 kr.
Familiekort 95 kr. 95 kr. 195 kr.
(ingen nyudstedelser)
195 kr. 195 kr.
(ingen nyudstedelser)
195 kr.
Erhverv 0 kr. 150 kr. 150 kr. 250 kr. 875 kr.
(ingen nyudstedelser)
875 kr. 1.875 kr.
(ingen nyudstedelser)
1.875 kr.
Brugsgrænser
Kreditmaksimum Saldokontrol Saldokontrol 30.000 kr. 30.000 kr. Saldokontrol 50.000 kr. 100.000 / 250.000 kr. 100.000 / 250.000 kr.
Kontanthævninger løbende 30 dage 15.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr.
Forbrugsmaksimum 25.000 kr. pr. løbende mdr. i udlandet 30.000 kr. pr. døgn 30.000 kr. pr. døgn 30.000 kr. pr. døgn 50.000 kr. 30.000 kr. pr. døgn 50.000 kr. pr. løbende måned 250.000 kr. pr. løbende måned 100 / 250.000 kr. pr. løbende måned
Udb. i egne ATM pr. dag (9-18 på bankdage) 15.000 kr. 15.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Udb i egne ATM (øvrige tidspunkter) 6.000 kr. 6.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Udb. i fremmede ATM pr. dag 2.000 kr. 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Udb. i udlandet pr. dag 2.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr. 10.000 kr.
Limitændring 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr.
Gebyrer og kursoplysning ved kortbrug
Kontanthævning i Østjydsk Banks ATM 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 2% (min. 50 kr.) 0,00 kr. 2% (min. 50 kr) 0,00 kr. 2% (min. 50 kr)
Øvrige kontanthævninger 0,00 kr.* 0,00 kr.* (Udland: 30,00 kr.) 6,50 kr.
(udland: 1% - min. 30 kr.)
6,50 kr.
(Udland: 1% - min. 30 kr.)
6,50 kr.
(Udland: 1% - min. 30 kr.)
2% (min. 50 kr.) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 2% (min. 50 kr) 6,50 kr. (Udland: 1% - min. 30 kr.) 2% (min. 50 kr)
Daglige off. europæiske valutaer Middelkurs** + 1,00% Middelkurs** + 1,75%
Andre dagligt off. valutaer Middelkurs** + 1,50% Middelkurs** + 2,00%
Ikke dagligt noterede valuta Omregnes til USD, der igen omregnes til DKK, jf. ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
*Kunder i Østjydsk Bank, bosiddende i bankens markedsområde (Postnr. 9560,9500,9550,8970,8981) opkræves hævegebyr på 5,00 kr., hvis de bruger et VISA/Dankort og Dankort i fremmede pengeautomater.
**Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i banken
Øvrige priser og muligheder
Hastebestilling 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr. 275 kr.
Individuel kortdesign 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr. 75 kr.
Genbestilling af PIN brev 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr. 50 kr.
Kurérforsendelse Europa Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning
Kurérforsendelse uden for Europa Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning
Nødkontanter ved bortkommet kort i udlandet 944,35 kr. pr. gang
Kopi af nota 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr.
Erstatningskort 25 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr. 100 kr.
Spærring af kort ved manglende dækning 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr. 225 kr.
Kortindsigelse - uberettiget 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr. 500 kr.
Advisering via Betalingsservice Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forsikringsdækninger inklusiv 2 stk. 3 stk. 15 stk. 15 stk. 18 stk. 18 stk.
Rabatprogram tilknyttet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Priority Pass - Lounge adgang Ja Ja
Priority Pass - pris pr. besøg kortholder/gæst (prisen reguleres af Priority Pass) 30 USD 30 USD
Forsikringer
Hvem er dækket:
Kortholder Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Familie (ægtefælle, samlever, børn) Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Forudsætninger for dækning:
Rejsen købt på kortet Nej Ja Nej Nej Nej Nej
Udlandsrejser Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Indlandsrejser Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Maksimal periode 45 dage 60 dage 60 dage 60 dage 60 dage
Hvilken type rejse dækkes Privat Enten privat eller erhverv Privat og erhverv Privat og erhverv Privat og erhverv Privat og erhverv
Sygdoms- og assistanceforsikring:
Sygdom og hjemtransport Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Rejseulykke - død 750.000 kr. 750.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Rejseulykke - invaliditet 750.000 kr. 750.000 kr. 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Privatansvar - personskade 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr.
Privatansvar - tingskade 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr.
Overfald 250.000 kr. 250.000 kr. 500.000 kr. 500.000 kr.
Retshjælp 150.000 kr. 150.000 kr. 150.000 kr. 150.000 kr.
Sikkerhedsstillelse 177.000 kr. 177.000 kr. 177.000 kr. 177.000 kr.
Sygeledsagelse (2 personer) Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Tilkaldelse (1 person) Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Hjemkaldelse alle rejsende Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Erstatningsperson (1 person) 50.000 kr. (kun business kort)
Bagage:
Forsinket bagage 5.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Mistet bagage 30.000 kr. 30.000 kr.
Fly:
Flyforsinkelse 5.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 7.500 kr. 7.500 kr.
Forsinket fremmøde 10.000 kr. 10.000 kr.
Afbestilling:
Afbestilling 10.000 kr. 50.000 kr. (dog max. 10.000 kr. pr. person) 50.000 kr. (dog max 10.000 kr. pr. person) 100.000 kr. 100.000 kr.
Erstatningsdøgn:
Erstatningsdøgn 75.000 kr. 75.000 kr.
Selvrisiko ved lejet bil:
Selvrisiko ved lejet bil Op til 5.930 kr. pr. begivenhed Op til 5.930 kr. pr. begivenhed Op til 9.990 kr. pr. begivenhed Op til 9.990 kr. pr. begivenhed
Forlænget produktforsikring
Forlænget produktforsikring 25.000 kr. (kun privat kort) 25.000 kr. (kun privat kort) 25.000 kr. (kun privat kort) 25.000 kr. (kun privat kort)
Aflysning af koncert, teater, sport og lign.
Event aflysningsforsikring 10.000 kr. pr. år (dog max. 2.000 kr. pr. billet)

Selvbetjening

NetBank Privat

Oprettelse     GRATIS
Drift     GRATIS
Budgetmodul     GRATIS
Køb og salg af obligationer     0,10 % af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af danske aktier     0,15 % af kursværdien (min. 29,00 kr.)
Køb og salg af svenske aktier     0,25 % af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af norske aktier     0,25 % af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af finske aktier     0,25 % af kursværdien (min. 50,00 kr.)
Køb og salg af tyske aktier     0,50 % af kursværdien (min. 150,00 kr.)
Køb og salg af amerikanske aktier (USA)     0,50 % af kursværdien (min. 150,00 kr.)
Øvrige omkostninger ifm. køb og salg af danske og udenlandske værdipapirer (aktier/obligationer)     44,75 kr./transaktion
Limitgebyr for køb og salg af værdipapirer i NetBank Privat     100,00 kr.

NetBank Forening

Oprettelse     GRATIS
Forenings abonnement     25,00 kr. pr. md.
Køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer)     0,15% / 0,10% (Min. 25 kr.)
Transaktionsomkostninger ved køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer)     44,75 kr./transaktion

NetBank Erhverv

Basis abonnement (Op til 2 brugere)     75,00 kr. pr. md.
Udvidet abonnement (3 eller flere brugere)     175,00 kr. pr. md.
Oprettelse/ændring af bruger     300,00 kr. pr. gang
Køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer)     0,15 % / 0,10 % (Min. 25 kr.)
Transaktionsomkostninger ved køb og salg af værdipapirer (aktier/obligationer)     44,75 kr./transaktion
Bank Connect: Oprettelse af fuldmagt     300,00 kr.
Bank Connect: Løbende gebyr     50,00 kr. pr. md.

Betalinger i NetBank

Overførsel DKK     GRATIS
Straksoverførsel DKK     1,00 kr./stk.
Samme-dags overførsel (kun NetBank Erhverv)     0,25 kr./stk.
Advisering     9,25 kr./stk.
Overførsel uden advisering EUR     20,00 kr./stk.
Overførsel med advisering EUR     26,75 kr./stk.
Udenlandske betalinger     Se betalinger til og fra udlandet
Giro/FI-kort     1,50 kr./stk.
Kvittering for betaling - tillæg     6,75 kr./stk.

MobilBank (kræver at du har NetBank)

MobilBank     GRATIS
Betalingsydelser     Som NetBank

Betalingsservice

Kontobeskeder - e-mail     GRATIS
Kontobeskeder - SMS     GRATIS

Øvrige gebyrer

Administration af andre Letsikringer     200,00 kr. pr. år
Administration af Letsikring af barn     100,00 kr. pr. år
Deponering     300,00 kr.
Opgørelse herunder også førtidig opgørelse, deludbetaling, konvertering af, afgiftsberigtigelse af og sammenlægning af pensionsordninger/konti     950,00 kr.
Periodeopgørelse - elektronisk     600,00 kr./stk.
Periodeopgørelse - manuel     800,00 kr./stk.
Proformaopgørelse til advokat/revisor m.m.     600,00 kr./stk.
Specifikation af PAL opgørelse     500,00 kr.
Særlig indlån - overførsel til andet PI med depot     750,00 kr.
Særlig indlån - overførsel til andet PI uden depot     500,00 kr.
Timeløn, særligt arbejde     675,00 kr.
Unoterede kapitalandele - Bankens egen indhentning af oplysninger fra selskabet, pr. stk.     250,00 kr.
Unoterede kapitalandele - Manuel PAL-opgørelse     Timebetaling (min. 3 timer)
Unoterede kapitalandele - Rykkerbrev, manglende kursoplysninger til PAL, pr. stk.     100,00 kr.
Vurdering af debitor til EKF (Danmarks Eksportkredit)     600,00 kr.

Kundebokse

Boksleje 0-10 cm     400,00 kr.
Boksleje 10-20 cm     600,00 kr.
Boksleje 20-30 cm     700,00 kr.
Boksleje over 30 cm     900,00 kr.
Boksnøgler (2 stk.) - depositum     500,00 kr.
Boksnøgler - mistet 1 boksnøgle (udskiftning af lås + omkodning af nøgler)     1.200,00 kr.
Boksnøgler - mistet 2 boksnøgler (boring)     2.500,00 kr.

Budget

Budgetservice (Banken opdaterer budgetskemaet for kunden)     250,00 kr./kvartal
Ekstraordinær budgetændring med udskrivning af nyt budget     100,00 kr.

LetPension

Herunder priser på produkter fra LetPension.

Letsikring af lån og kredit

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr. Årlig pris (prisgruppe 2) Rap-nr.
239.000 809 kr. 1521-001 2.027 kr. 1521-011
478.000 1.418 kr. 1521-002 3.854 kr. 1521-012
717.000 2.027 kr. 1521-003 5.681 kr. 1521-013
956.000 2.636 kr. 1521-004 7.508 kr. 1521-014

Letsikring ved død - engangsudbetaling

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr. Årlig pris (prisgruppe 2) Rap-nr.
239.000 kr. 809 kr. 1522-001 2.027 kr. 1522-011
478.000 kr. 1.418 kr. 1522-002 3.854 kr. 1522-012
717.000 kr. 2.027 kr. 1522-003 5.681 kr. 1522-013
956.000 kr. 2.636 kr. 1522-004 7.508 kr. 1522-014
1.195.000 kr. 3.245 kr. 1522-005 9.335 kr. 1522-015
1.434.000 kr. 3.854 kr. 1522-006 11.162 kr. 1522-016
1.673.000 kr. 4.463 kr. 1522-007 12.989 kr. 1522-017
1.912.000 kr. 5.072 kr. 1522-008 14.816 kr. 1522-018

Letsikring af barn ved død

Dækning Årlig pris Rap-nr.
31.500 kr. 469 kr. 1524-001

Letsikring ved død - rateudbetaling

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr. Årlig pris (prisgruppe 1) Rap-nr.
26.095 kr. 809 kr. 1522-021 2.027 kr. 1522-031
52.190 kr. 1.418 kr. 1522-022 3.854 kr. 1522-032
78.285 kr. 2.027 kr. 1522-023 5.681 kr. 1522-033
104.380 kr. 2.636 kr. 1522-024 7.508 kr. 1522-034
130.475 kr. 3.245 kr. 1522-025 9.335 kr. 1522-035
156.570 kr. 3.854 kr. 1522-026 11.162 kr. 1522-036
182.665 kr. 4.463 kr. 1522-027 12.989 kr. 1522-037
208.760 kr. 5.072 kr. 1522-028 14.816 kr. 1522-038

Letsikring ved sygdom - under 30 år

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Årlig pris (prisgruppe 2) Årlig pris (prisgruppe 3) Årlig pris (prisgruppe 4)
59.750 kr. 2.132 kr.
(Rap-nr. 1523-111)
2.615 kr.
(Rap-nr. 1523-211)
3.581 kr.
(Rap-nr. 1523-311)
4.547 kr.
(Rap-nr. 1523-411)
119.500 kr. 4.064 kr.
(Rap-nr. 1523-112)
5.030 kr.
(Rap-nr. 1523-212)
6.962 kr.
(Rap-nr. 1523-312)
8.894 kr.
(Rap-nr. 1523-412)
179.250 kr. 5.996 kr.
(Rap-nr. 1523-113)
7.445 kr.
(Rap-nr. 1523-213)
10.343 kr.
(Rap-nr. 1523-313)
13.241 kr.
(Rap-nr. 1523-413)
239.000 kr. 7.928 kr.
(Rap-nr. 1523-114)
9.860 kr.
(Rap-nr. 1523-214)
13.724 kr.
(Rap-nr. 1523-314)
17.588 kr.
(Rap-nr. 1523-414)
298.750 kr. 9.860 kr.
(Rap-nr. 1523-115)
12.275 kr.
(Rap-nr. 1523-215)
17.105 kr.
(Rap-nr. 1523-315)
21.935 kr.
(Rap-nr. 1523-415)
358.500 kr. 11.792 kr.
(Rap-nr. 1523-116)
14.690 kr.
(Rap-nr. 1523-216)
20.486 kr.
(Rap-nr. 1523-316)
26.282 kr.
(Rap-nr. 1523-416)

Letsikring ved sygdom - 30-45 år

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Årlig pris (prisgruppe 2) Årlig pris (prisgruppe 3) Årlig pris (prisgruppe 4)
59.750 kr. 2.612 kr.
(Rap-nr. 1523-121)
3.215 kr.
(Rap-nr. 1523-221)
4.421 kr.
(Rap-nr. 1523-321)
5.627 kr.
(Rap-nr. 1523-421)
119.500 kr. 5.024 kr.
(Rap-nr. 1523-122)
6.230 kr.
(Rap-nr. 1523-222)
8.642 kr.
(Rap-nr. 1523-322)
11.054 kr.
(Rap-nr. 1523-422)
179.250 kr. 7.436 kr.
(Rap-nr. 1523-123)
9.245 kr.
(Rap-nr. 1523-223)
12.863 kr.
(Rap-nr. 1523-323)
16.481 kr.
(Rap-nr. 1523-423)
239.000 kr. 9.848 kr.
(Rap-nr. 1523-124)
12.260 kr.
(Rap-nr. 1523-224)
17.084 kr.
(Rap-nr. 1523-324)
21.908 kr.
(Rap-nr. 1523-424)
298.750 kr. 12.260 kr.
(Rap-nr. 1523-125)
15.275 kr.
(Rap-nr. 1523-225)
21.305 kr.
(Rap-nr. 1523-325)
27.335 kr.
(Rap-nr. 1523-425)
358.500 kr. 14.672 kr.
(Rap-nr. 1523-126)
18.290 kr.
(Rap-nr. 1523-226)
25.526 kr.
(Rap-nr. 1523-326)
32.762 kr.
(Rap-nr. 1523-426)

Letsikring ved sygdom - over 45 år

Dækning Årlig pris (prisgruppe 1) Årlig pris (prisgruppe 2) Årlig pris (prisgruppe 3) Årlig pris (prisgruppe 4)
59.750 kr. 2.888 kr.
(Rap-nr. 1523-131)
3.560 kr.
(Rap-nr. 1523-231)
4.904 kr.
(Rap-nr. 1523-331)
6.248 kr.
(Rap-nr. 1523-431)
119.500 kr. 5.576 kr.
(Rap-nr. 1523-132)
6.920 kr.
(Rap-nr. 1523-232)
9.608 kr.
(Rap-nr. 1523-332)
12.296 kr.
(Rap-nr. 1523-432)
179.250 kr. 8.264 kr.
(Rap-nr. 1523-133)
1.280 kr.
(Rap-nr. 1523-233)
14.312 kr.
(Rap-nr. 1523-333)
18.314 kr.
(Rap-nr. 1523-433)
239.000 kr. 10.952 kr.
(Rap-nr. 1523-134)
13.640 kr.
(Rap-nr. 1523-234)
19.016 kr.
(Rap-nr. 1523-334)
24.392 kr.
(Rap-nr. 1523-434)
298.750 kr. 13.640 kr.
(Rap-nr. 1523-135)
17.000 kr.
(Rap-nr. 1523-235)
23.720 kr.
(Rap-nr. 1523-335)
30.440 kr.
(Rap-nr. 1523-435)
358.500 kr. 16.328 kr.
(Rap-nr. 1523-136)
20.360 kr.
(Rap-nr. 1523-236)
28.424 kr.
(Rap-nr. 1523-336)
36.488 kr.
(Rap-nr. 1523-436)

Letsikring ved kritisk sygdom

Dækning Årlig præmie Rap-nr.
137.000 kr. 1.268 kr. 1534-001
274.000 kr. 2.336 kr. 1534-002
478.000 kr. 3.920 kr. 1534-003
205.500 kr. 1.802 kr. 1534-004
411.000 kr. 3.204 kr. 1534-005

Valutakurser på kontant valuta