Revisions- og risikoudvalg

Med henvisning til bestemmelserne for finansielle virksomheder, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, skal vi oplyse følgende:
 
Bankens revisions- og risikoudvalg består af:
 • Formand, Knud Timm-Andersen

  Formand, Knud Timm-Andersen

  • Direktør Knud Timm-Andersen, Skagen (fødselsår: 1945).
  • Uafhængigt medlem af udvalget siden 2009.
  • Valgt for perioden frem til næste konstituering i udvalget i april 2018.
  • Har deltaget i 5 møder ud af 5 afholdte udvalgsmøder i 2016.
  Bestyrelsen har i overensstemmelse med "Bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet" vurderet at Knud Timm-Andersen opfylder de kvalifikationer, der kræves efter bekendtgørelsen.
 • Jens Rasmussen

  Jens Rasmussen

  • Direktør Jens Rasmussen, Hobro (fødselsår: 1975).
  • Uafhængigt medlem af udvalget siden 2013.
  • Valgt for perioden frem til næste konstituering i udvalget i april 2018.
  • Har deltaget i 5 møder ud af 5 afholdte udvalgsmøder i 2016.
 • Bernt S. Clausen

  Bernt S. Clausen

  • Senior Legal Counsel Bernt S. Clausen, Låsby (fødselsår: 1975).
  • Uafhængigt medlem af udvalget siden 2013.
  • Valgt for perioden frem til næste konstituering i udvalget i april 2018.
  • Har deltaget i 5 møder ud af 5 afholdte udvalgsmøder i 2016.
 • Brian Kristiansen

  Brian Kristiansen

  • Afdelingsdirektør Brian Kristiansen, Mejlby (fødselsår: 1971).
  • Medarbejdervalgt medlem af udvalget siden april 2016.
  • Valgt for perioden frem til næste konstituering i udvalget i april 2018.
  • Har deltaget i 4 møder ud af 5 afholdte udvalgsmøder i 2016.